Zakład Paliw i Biogospodarki

1. Zakład Paliw i Biogospodarkirealizuje prace badawczo-rozwojowe w obszarze paliw i biopaliw dla sektora transportu i energetyki  w zakresie:

 • rozwoju technologii produkcji paliw, paliw alternatywnych i biopaliw,
 • biotechnologicznej, chemicznej i hybrydowej konwersji biomasy i substancji odpadowych,
 • badania potencjału metanogennego surowców różnego pochodzenia.

Pracownicy zakładu prowadzą prace badawcze w zakresie oddziaływania na środowisko procesów pozyskiwania i przygotowywania surowców oraz  procesów technologicznych realizowanych w obszarach biogospodarki oraz wykonują prace związane z analizą potencjału surowcowego w Polsce oraz opracowaniem i optymalizacją ścieżek technologicznych przetwarzania tego surowca w systemach biorafineryjnych.

Zakres działalności:

 • Badania nad biologiczną i termochemiczną konwersją biomasy/odpadów różnego pochodzenia do biopaliw i innych produktów o wysokiej wartości dodanej,
 • Badania nad optymalizacją technologii produkcji biopaliw zaawansowanych,
 • Badania w zakresie komponowania, magazynowania i eksploatacji paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych,
 • Ocena jakości paliw i biopaliw,
 • Opracowywanie koncepcji biorafinerii integrującej produkcję wielu produktów o wysokiej wartości dodanej,
 • Optymalizacja ścieżek technologicznych w systemach biorafineryjnych,
 • Środowiskowa Ocena Cyklu życia (LCA) produktów i procesów oraz modelowanie scenariuszy zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym ocena ze względu na kryteria zrównoważonego rozwoju,
  • Obliczanie śladu węglowego dla produktów i/lub organizacji,
  • Modelowanie wykorzystania surowców i odpadów w całym cyklu życia wyrobów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • Opracowywanie strategii badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu biopaliw oraz biogospodarki.
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych,uczestnictwo w pracach na rzecz ustalania zasad polityki rozwoju paliw i biopaliw silnikowych w Polsce z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej
  • Udział w pracach normalizacyjnychz obszaru paliw i biopaliw,
  • Opiniowanie innowacyjności,
  • Doradztwo eksperckiew obszarze nowych technologii paliwowych oraz regulacji technicznych dotyczących paliw,

Zakład bierze udział w kreowaniu polityki badawczej w wybranych obszarach biogospodarki m.in. poprzez udział w pracach Grup Roboczych: Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, Europejskich Platform Technologicznych, Europejskiego Konsorcjum Biogospodarki.

2. Eksperci Zakładu aktywnie działają w:

 • European Technology and Innovation Platform ETIP (www.etipbioenergy.eu, www.rhc-platform.org)
 • Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA (www.irena.org)
 • Europejskim konsorcjum Bio-Based Industries Consortium BIC (www.biconsortium.eu),
 • Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, UPEBI (www.upebi.pl),
 • Polskiej Platformie Technologicznej Biogospodarki, a przedstawiciele Zakładu koordynują działania Grupy Roboczej „Biorafinerie i Biopaliwa”,
 • Ponadregionalnym Centrum Naukowo-Przemysłowym (BIO)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki POLINTEGRA (www.polintegra.lodz.pl),
 • Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 

KONTAKT:

dr inż. Piotr Wieczorek
Kierownik Grupy Badawczej Paliw i Biogospodarki
Telefon: 22 7777-234
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.