Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Symulatory jazdy samochodem

 

Usługa certyfikacji ukierunowana jest na ocenę (w sposób bezstronny i niezależny) zgodności symulatora jazdy z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie urządzeń do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Zapraszamy do współpracy producentów, dostawców a także użytkowników symulatorów jazdy samochodem np. przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców. 

Nasze atuty:

  • oferta bazująca na obowiązujących wymaganiach prawnych,
  • usługa wykonywana kompleksowo we współpracy z akredytowanym laboratorium,
  • poufność informacji uzyskanych w trakcie certyfikacji.

Zapraszamy do kontaktu.

Udzielamy wszelkich niezbędnych informacji. Jeśli oczekiwania klienta są inne aniżeli przedstawione w ofercie, prosimy je określić, abyśmy mogli je rozpoznać i ocenić, czy posiadamy w tym zakresie kompetencje i możemy zaproponować ofertę. 

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji jednostki certyfikującj, dostępnym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl/Akredytacja: AC 001

Skip to content