Kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów
Przemysław Pająk

tel.: +48 22 7777 141
tel. kom.: +48 607 078 079
e-mail: przemyslaw.pajak@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów

 

Laboratorium prowadzi badania na zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi z dziedziny bezpieczeństwa biernego:

 • pojazdów i ich zespołów,
 • wyposażenia pojazdów,
 • barier drogowych oraz konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych,
 • urządzeń zabezpieczających dla osób znajdujących się w pojazdach
  (foteliki dla dzieci, fotele do samochodów wszystkich kategorii),
 • przednich układów zabezpieczających (orurowanie lub dodatkowe zderzaki),
 • elementów i akcesoriów do zabezpieczania ładunków,
 • zabudowy pojazdów ciężarowych na zgodność z wymaganiami normy
  PN-EN 12642 (kod XL), w zakresie badań statycznych i dynamicznych,
 • materiałów stosowanych w motoryzacji.

 

 

 

Prowadzimy również:

 • testy i badania zgodnie ze szczególnymi wymaganiami Klientów (również nieujęte w przepisach normatywnych).

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury, prowadzi badania potwierdzające spełnienie Warunków Technicznych Pojazdów po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych.

Najważniejsze stanowiska badawcze:

 • stanowisko do badań dziecięcych urządzeń przytrzymujących (fotelików dziecięcych),
 • stanowisko do badań siedzeń i zagłówków samochodów osobowych i autobusów,
 • stanowisko do badań pasów bezpieczeństwa, zamków drzwiowych i zawiasów, wyposażenia wnętrza oraz kierownic samochodowych,
 • stanowisko do zderzeń pojazdów, umożliwiające przeprowadzanie prób zdarzeniowych pojazdów z barierami,
 • stanowisko poligonowe do zderzeń pojazdów z barierami drogowymi oraz innymi obiektami,
 • stanowisko do symulacji zjawisk dynamicznych, pozwalające na programowanie charakterystyki opóźnienia (wartość i czas działania opóźnienia) – stanowisko to pozwala na wykonywanie nieniszczących symulacji zderzeń wyposażenia pojazdów,
 • zespół stanowisk do badań materiałów używanych w budowie pojazdów w aspekcie ich palności i odporności na działanie paliw i smarów.

Najważniejsze wyposażenie pomiarowe i badawcze:

 • urządzenia do badania ochrony pieszych podczas zderzenia z pojazdem (model dolnej części nogi zgodny z Rozporządzeniem WE 631/2009),
 • bezprzewodowe systemy akwizycji danych,
 • manekiny antropomorficzne osób dorosłych (TNO-10, Hybrid II i III oraz EuroSID) i dzieci (Seria P i Q),
 • przetworniki opóźnienia, siły, momentu i przemieszczenia,
 • precyzyjne kamery typu high-speed (do 500 000 klatek na sekundę), pozwalające na zarejestrowanie testu zderzeniowego zarówno z góry, z boku jak i od spodu. Wyposażenie pomiarowe umożliwia zapis oraz późniejszą analizę wielu zjawisk szybkozmiennych.

Uprawnienia i certyfikaty

Laboratorium prowadzi badania na zgodność z dokumentami przedstawionymi w zakresie akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Ponadto w ramach uprawnień przyznanych przez Ministra ds. Transportu, laboratorium prowadzi badania na potrzeby homologacji typu pojazdu, części lub ich wyposażenia, niezbędne do uzyskania świadectwa homologacji według wymagań następujących przepisów prawnych:

 • Regulaminu EKG ONZ nr 11 – Zamki i elementy mocowania drzwi,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 12 – Zabezpieczenia kierowcy przed uderzeniem w układ kierowniczy w przypadku zderzenia,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 14 – Kotwiczenie pasów bezpieczeństwa,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 16 – Pasy bezpieczeństwa, pasy urządzeń przytrzymujących dla dzieci i urządzeń ISOFIX,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 17 – Siedzenia oraz ich kotwiczenie i zagłówki,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 21 – Wyposażenie wnętrza pojazdu,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 25 – Zagłówki wbudowane i niewbudowane w siedzenia pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 26 – Wystające części zewnętrzne pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 32 i 33 – Zachowanie struktury uderzonego pojazdu w przypadku zderzenia tylnego/czołowego,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 34 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 35 – Rozmieszczenie pedałów w pojazdach,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 44 – Urządzenia przytrzymujące dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 58 – Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUPD) i zabezpieczenia przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUP) oraz pojazdy w zakresie instalacji homologowanego typu RUPD,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 61 – Wystające elementy zewnętrzne znajdujące się przed tylną ścianą kabiny pojazdu użytkowego,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 66 – Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 67 –  Instalacje LPG w pojazdach kategorii M i N oraz pojazdy wyposażone w układy zasilania LPG,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 73 – Boczne urządzenia zabezpieczające (BUZ) i ich montaż do pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 80 – Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich oraz duże pojazdy pasażerskie w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich kotwiczeń,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 93 – Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) i zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP) oraz pojazdy w zakresie położenia homologowanego typu FUPD, 
 • Regulaminu EKG ONZ Nr 100 – Układ magazynowania energii wielokrotnego ładowania (REESS),
 • Regulaminu EKG ONZ nr 107 – Pojazdy kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 110 – Elementy składowe pojazdów silnikowych wyposażonych w instalacje CNG lub LNG oraz ich montaż w pojazdach wyposażonych w instalacje CNG lub LNG,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 118 – Palność materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 126 – Wewnętrzne przegrody zabezpieczające pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 129 – Ulepszone urządzenia przytrzymujące dla dzieci stosowane na pokładach pojazdów silnikowych,
 • Rozporządzenia (WE) nr 78/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg,
 • Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2015/208 z dnia 8 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców.

Laboratorium prowadzi badania zgodnie z aktami prawnymi wyszczególnionymi poniżej. 

Normy:

 • PN-EN 1317-1,2,3, ENV 1317-4 – Systemy ograniczające drogę (w tym: bariery i poduszki zderzeniowe),
 • PN-EN 12767 – Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych,
 • PN-EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe,
 • PN-90/S-47013 – Samochody ciężarowe, autobusy i trolejbusy – Miejsce pracy kierowcy,
 • PN-EN 12195-1,2,3,4 – Mocowanie ładunków (w tym: pasy mocujące, odciągi łańcuchowe, liny stalowe mocujące),
 • PN-EN 12640 – Mocowanie ładunków na pojazdach drogowych – Punkty mocowania na pojazdach używanych do przewozu towarów,
 • PN-EN 12642 – Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych – Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów (w zakresie statycznym i dynamicznym),
 • ISO 27956 – Pojazdy drogowe – Zabezpieczanie ładunków w samochodach dostawczych,
 • ISO 10542-1 – Wymagania projektowe i eksploatacyjne dla mocowań szynowych wózków inwalidzkich w podłodze (WTORS),
 • PN-S-48007:1997 – Pojazdy drogowe – Zamki i zawiasy drzwi i pokryw oraz spinacze burt skrzyń ładunkowych.

W zakresie badań materiałowych:

 • PN-ISO 1817 – Guma – Oznaczanie odporności na działanie cieczy,
 • PN-ISO 3795 – Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne – Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów,
 • PN-ISO 9227 – Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance,
 • PN-EN ISO 179 – Badanie udarności,
 • PN-ISO 3795, Dyrektywa 95/28/EC (zał. 4, 5, 6) – Badania palności i topliwości.

Warunki techniczne:

 • WT/059/PIMOT/15 – bagażniki i inne urządzenia mocowane na pojazdach,
 • WT/008/PIMOT/18 – linki holownicze,
 • WT/108/PIMOT/16 – pokrowce siedzeń samochodów wyposażonych w boczne poduszki powietrzne,
 • WT/012/PIMOT/10 – sprężyny śrubowe przedniego i tylnego zawieszenia.

Laboratorium deklaruje, że usługi, które świadczy w ramach swojej działalności laboratoryjnej, realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Skip to content