Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Systemy zarządzania (ISO 9001)

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania w ramach posiadanej akredytacji Nr AC 215  świadczy usługi certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Nasza aktywność certyfikacyjna skupia się na branży motoryzacyjnej, w której w sposób szczególny od wielu lat można dostrzec różne standardy stanowiące o jakości.
Aktualnie oferujemy certyfikację systemu zarządzania w obszarze działalności:

  • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 29, IAF 22),
  • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (kod PKD 45,  IAF  29),
  • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (kod PKD 74.10.Z, IAF 34).

Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością oraz procedura postępowania wraz ze skargami i odwołaniami zostały szczegółowo opisane w Programie Certyfikacji, dostępnym poniżej.

W dokumencie CS-02 „Zasady stosowania znaku zgodności jednsotki certyfikującej systemy zarządzania”, wskazujemy zasady stosowania znaku jednostki, symbolu akredytacji wraz ze znakiem oraz wzory znaków.

Informację o statusie certyfikacji, tj. udzieleniu, utrzymaniu certyfikacji, rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu akredytacji, przedłużeniu, zawieszeniu lub wznowieniu albo cofnięciu certyfikacji, udostępniamy na życzenie i tylko po uprzednim kontakcie z jednostką certyfikującą systemy zarządzania.

Skip to content