Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Systemy zarządzania (ISO 9001)

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania w ramach posiadanej akredytacji Nr AC 215  świadczy usługi certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Nasza aktywność certyfikacyjna skupia się na branży motoryzacyjnej, w której w sposób szczególny od wielu lat można dostrzec różne standardy stanowiące o jakości.

Aktualnie oferujemy certyfikację systemu zarządzania w obszarach wskazanych poniżej.

IAF: 17 ; Metale i wyroby metalowe ; Kod NACE/PKD: 24 bez 24.46, 25 bez 25.4, 33.11

IAF: 18 ; Maszyny i urządzenia ; Kod NACE/PKD: 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

IAF: 19 ; Wyroby elektroniczne i optyczne ; Kod NACE/PKD: 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

IAF: 22 ; Inne urządzenia transportowe ; Kod NACE/PKD: 29, 30.2, 30.9, 33.17

IAF: 29 ; Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, artykułów użytku osobistego i domowego ; Kod NACE/PKD: 45, 46, 47, 95.2

IAF: 34 ; Usługi inżynieryjne ; Kod NACE/PKD: 71, 72, 74 bez 74.2 i 74.3

Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością oraz procedura postępowania wraz ze skargami i odwołaniami zostały szczegółowo opisane w Programie Certyfikacji, dostępnym poniżej.

W dokumencie CS-02 „Zasady stosowania znaku zgodności jednsotki certyfikującej systemy zarządzania”, wskazujemy zasady stosowania znaku jednostki, symbolu akredytacji wraz ze znakiem oraz wzory znaków.

Informację o statusie certyfikacji, tj. udzieleniu, utrzymaniu certyfikacji, rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu akredytacji, przedłużeniu, zawieszeniu lub wznowieniu albo cofnięciu certyfikacji, udostępniamy na życzenie i tylko po uprzednim kontakcie z jednostką certyfikującą systemy zarządzania.

Skip to content