Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Biomasa (REDcert / Sure)


Zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw potwierdzana jest w ramach wielu systemów certyfikacji, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

System certyfikacji REDcert-EU należy do wiodących systemów w ramach którego jednostka certyfikującą uzyskała uprawnienia i zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, oferuje certyfikację biomasy, biopaliw i biopłynów. 

Certyfikacja w systemie REDcert2 jest ofertą jednostki certyfikującej skierowaną do branży spożywczej (producentów i przetwórców żywności). 

 

 

System certyfikacji SURE-EU ukierunkowany jest na ocenę zgodności z wymaganiami zrównoważonego rozwoju RED II w zakresie biomasy przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej, ciepła i paliw z biomasy.

Uzyskanie statusu jednostki certyfikującej w systemach REDcert oraz w systemie SURE-EU, zobowiązuje nas do świadczenia usługi certyfikacji na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065, wymaganiami administratora systemu oraz Dyrektywy (UE) w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą.

Skip to content