Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Biomasa (w systemie REDcert)


Zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw potwierdzana jest w ramach wielu systemów certyfikacji, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

System certyfikacji REDcert-EU należy do wiodących systemów w ramach którego jednostka certyfikującą uzyskała uprawnienia i zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, oferuje certyfikację biomasy, biopaliw i biopłynów. Zakres uprawnień pozwala nam skierować usługę do producenta, dostawcy (punkty zbiórki) oraz przedsiębiorstw w ramach kolejnych etapów przetwarzania biomasy  (konwersji), kończąc na dostawcy finalnego produktu.

Biomasa może mieć różne przeznaczenie końcowe. Certyfikacja w systemie REDcert2 jest ofertą jednostki certyfikującej skierowaną do branży spożywczej (producentów i przetwórców żywności). 

Uzyskanie statusu jednostki certyfikującej w systemach REDcert-EU i REDcert2, zobowiązuje nas do świadczenia usługi certyfikacji na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065, wymaganiami REDcert GmbH oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001.

Wszystkie zainteresowane strony, chcące potwierdzić spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą.

Skip to content