Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwiązania biznesowe.

 

 

Misja i wizja

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji prowadzi prace B+R w obszarze motoryzacji. Działalność Instytutu jest ukierunkowana na rozwój i testowanie technologii motoryzacyjnych. Do najważniejszych obszarów działalności należą:

  • konstrukcja pojazdów– elementy, mechanizmy, układy, systemy pojazdów i kompletne pojazdy
  • systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów,
  • zaawansowane systemy wsparcia kierowcy (ADAS),
  • układy automatyzacji i autonomizacji pojazdów,
  • kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów kompletnych i elementów ich wyposażenia,
  • technologie pojazdowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
  • alternatywne źródła energii w pojazdach,
  • paliwa, biopaliwa i odnawialne źródła energii w zastosowaniach motoryzacyjnych.

Nasza oferta jest kierowana do przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, sektora transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, poszukujących wsparcia B+R  w procesie doskonalenia i wprowadzania na rynek ich wyrobów.Nasza misja

Wsparcie gospodarki poprzez realizację prac B+R na rzecz opracowywania i testowania
nowych technologii motoryzacyjnych, a także na rzecz realizacji procesów oceny
zgodności wyrobów motoryzacyjnych z wymaganiami.

 

Nasza wizja

Osiągnięcie pozycji lidera B+R branży motoryzacyjnej w kraju i w regionie Europy
na bazie kompetencji personelu i dysponowanej infrastruktury badawczej.

 

Nasze wartości:

 

 

 

Skip to content