Projekt CBTiDP


Projekt CBTiDP (RPO WM 2014 – 2020)


 

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

 

 

Tytuł projektu: Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów (CBTiDP)

Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Całkowita wartość projektu: 46 995 251,21 zł

Kwota dofinansowania: 27 016 298,56 zł z EFRR


 

 

Kwota dofinansowania: do 3 793 338, 45 zł z MNiSW – na sfinansowanie części wydatków kwalifikowanych w Projekcie, stanowiących wkład własny Beneficjenta.

Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości współpracy Centrum z przedsiębiorstwami i dostosowanie jakości wyników badań oraz świadczonych usług do wymagań i poziomu oczekiwanego przez przedsiębiorstwa.

Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum na rzecz realizacji Projektu „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”.


W skład konsorcjum wchodzą następujące instytucje:

 

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji,

2. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPIS),

3. Politechnika Warszawska,

4. Keratronik Sp. z o.o.,

5. KAMPOL s.j.,

6. Klaster „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”.


Polska infrastruktura badawcza dedykowana motoryzacji ma szansę osiągnąć światowy poziom. Znajdujące się w strukturze Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów otrzymało ponad 27 milionów złotych unijnej dotacji, która umożliwi stworzenie nowoczesnych i unikatowych w skali naszego kraju stanowisk badawczych.

We wtorek, 6 lutego 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów. W imieniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji umowę podpisał p.o. Dyrektora Karol Zielonka. Dotację przyznano w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. Fundusze pozwolą na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury badawczej, która będzie wykorzystywana do badań rozwojowych w zakresie pojazdów elektrycznych i ich komponentów, pojazdów autonomicznych i bezpieczeństwa biernego pojazdów (zgodnie z najnowszymi standardami międzynarodowej organizacji EuroNCAP).

Główny cel inwestycji to utworzenie centrum kompetencyjnego w obszarze usług B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i odpowiadających potrzebom gospodarki produktów. Środki pozyskane w ramach RPO przez Łukasiewicz – PIMOT zapewnią przedsiębiorcom silne wsparcie naukowo-badawcze w procesie doskonalenia wyrobów motoryzacyjnych i wprowadzaniu ich na rynki światowe.
Inwestycje zakończono we wrześniu 2023 r.

Centrum jest istotnym elementem w rozwoju elektromobilności w Polsce. 

W ramach projektu wyposażono komorę kompatybilności elektromagnetycznej w nowoczesną aparaturę o wartości 14 606 220,48 PLN, co pozwala na badanie pojazdów w symulowanych warunkach rzeczywistych. Komora ma szczególne znaczenie dla rozwoju rynku pojazdów z napędem elektrycznym (hybrydowym) oraz pojazdów autonomicznych. W komorze możliwe są badania emisji elektromagnetycznej (części, zespołów i wyposażenia pojazdów) oraz promieniowania elektromagnetycznego. W Komorze mogą być badane pojazdy o masie do 50 ton (takich jak autobusy i pojazdy wojskowe).

Doposażono Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów w manekin nowej generacji Q10, zestaw kamer do zjawisk szybkozmiennych i nowoczesny 72-kanałowy rejestrator o wartości 2 663 422,32 PLN. 

Uzupełniono o komorę klimatyczną o wartości 2 458 770,00 zł, pozwalającą prowadzić badania symulując różne warunki środowiskowe unikatowe stanowisko o 6 stopniach swobody, na którym można badać elementy o masie do 1000 kg, można wymusić drgania o częstotliwościach i amplitudach określonych na podstawie pomiarów wykonanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdów.

Laboratorium Badań Pojazdów poszerzyło swoje możliwości badawcze dzięki nowym stanowiskom bezwładnościowym do badań układów i zespołów hamulcowych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
Wartość stanowisk to 15 599 289,97 zł.

Grupa Badawcza Nowych Technologii dzięki licencji na oprogramowanie LS DYNA wartości 354 240,00 zł , ma możliwość symulacji komputerowej jazdy po różnych nawierzchniach np. przejazd przez progi, jazdę po łuku, po asymetrycznych pochyleniach itd.

Platformy samojezdne do badania eksperymentalnych samochodów zautomatyzowanych i autonomicznych w różnych scenariuszach zdarzeń drogowych wraz z celem miękkim (o wartości 3 600 499,06 zł) umożliwią prowadzenie prac badawczych na torach zlokalizowanych w różnych miejscach, zależnie od potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostępu do innej infrastruktury badawczej.

Uzupełnieniem jest Hamownia podwoziowa obciążeniowa HUB-2600 mocowana bezpośrednio do piast pary kół jezdnych pojazdu, o wartości 281 830,00 zł.


Skip to content