Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Kontrola zgodności produkcji (COP)


Kontrola zgodności produkcji jest oceną niezbędną do pełnej realizacji procedury homologacji typu.

Wymóg kontroli zawarty jest w Rozporządzeniach UE, Regulaminach ONZ oraz w porozumieniu „genewskim”, określającym jednolite wymagania techniczne dla pojazdów, wyposażenia i części.

Producent zobowiązany jest zapewnić w ramach wdrożonego systemu zarządzania (w oparciu o wymagania ISO 9001), że produkcja homologowanych typów jest planowana i podlega stosownej kontroli i badaniom.

Łukasiewicz – PIMOT przeprowadza kontrole zgodności produkcji na podstawie udzielonych uprawnień.

Wyniki kontroli zgodności produkcji są wykorzystane w procedurze homologacji przez:

  • Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego – TDT (e20,E20),
  • Łotewską Władzę Homologacyjną – CSDD, CST   (e32/E32).

Zapraszamy do kontaktu.

 

 


ZAPYTANIE / OFERTOWANIE

1.1

Kontakt przedstawiciela producenta z Sekcją Homologacji Łukasiewicz – PIMOT lub przesłanie zapytania na adres e-mail.

 

W zapytaniu prosimy wskazać:

A.        nazwa i adres producenta, Nr NIP,

B.         miejsce produkcji (montażu) i nazwa firmy, jeśli jest inna niż nazwa producenta,

C.         nazwa pojazdu, części zgłaszanej do homologacji, przeznaczenie pojazdu, części,

D.        numer regulaminu, rozporządzenia (opcjonalnie) na zgodność z którym będzie prowadzona procedura homologacji,

E.         osoba kontaktowa (przedstawiciel producenta), telefon, adres mailowy. 

1.2

Kontakt Łukasiewicz – PIMOT z przedstawicielem producenta (jeśli jest niezbędny do ustalenia zakresu kontroli i danych producenta, miejsca produkcji).

1.3

Sporządzenie oferty kontroli zgodności produkcji.

1.4

Oferta  określa zakres kontroli, akty prawne stosowane w procedurze homologacji oraz warunki realizacji usługi.

1.5

Oferta jest przesyłana na adres mailowy przedstawiciela producenta.

ZAMÓWIENIE /PLANOWANIE KONTROLI

2.1

Zamówienie usługi kontroli zgodności produkcji (tj. przesłanie podpisanego zamówienia – formularz wskazany w ofercie).

2.2

Dokonanie przedpłaty zgodnie z warunkami oferty.

2.3

Przekazanie danych oraz dokumentacji, niezbędnych do planowania kontroli (zgodnie z ofertą /ustaleniami z personelem Sekcji Homologacji).

2.4

Sporządzenie planu kontroli przez auditora wiodącego. Aprobata planu kontroli przez przedstawiciela producenta.

REALIZACJA

3.1

Realizacja kontroli zgodności produkcji zgodnie z planem kontroli (na miejscu lub zdalnie, jeśli tak uzgodniono).

3.2

Ustalenie planu działań naprawczych lub korygujących przez producenta, jeśli wynik kontroli wskazuje na potrzebę doskonalenia lub usunięcia niezgodności (opcjonalnie, jeśli dotyczy).

3.3

Wydanie protokołu z kontroli zgodności produkcji. Protokół określa termin ważności kontroli.

3.4

Protokół z kontroli otrzymuje producent oraz władza homologacyjna.

Skip to content