Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Kontrola zgodności produkcji (COP)


Kontrola zgodności produkcji jest oceną niezbędną do pełnej realizacji procedury homologacji typu pojazdu, jego komponentów (części) oraz oddzielnych zespołów technicznych.

Wymóg kontroli zawarty jest w Rozporządzeniach UE, Regulaminach ONZ oraz w porozumieniu „genewskim”, określającym jednolite wymagania techniczne dla pojazdów, wyposażenia i części.

Producent zobowiązany jest zapewnić, że cała produkcja pojazdów, komponentów (części) lub oddzielnych zespołów technicznych (objęta świadectwami homologacji lub o które wnioskuje producent) jest planowana, nadzorowana i podlega stosownej kontroli i badaniom w celu zapewnienia ich zgodności z homologowanym typem w ramach wdrożonego systemu zarządzania.

Łukasiewicz – PIMOT przeprowadza kontrole zgodności produkcji na podstawie udzielonych uprawnień/upoważnień. Wyniki kontroli są wykorzystane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego – TDT (e20,E20) oraz przez łotewską władzę homologacyjną – CSDD  (e32/E32) w celu udzielenia homologacji oraz jako dowód utrzymania zgodności z homologowanym typem.

Jeśli potrzebujesz kontroli zgodności produkcji, napisz do nas na adres homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl lub skontaktuj się telefonicznie.


ZAPYTANIE / OFERTOWANIE

1.1

Kontakt przedstawiciela producenta z Sekcją Homologacji Łukasiewicz – PIMOT lub przesłanie zapytania na adres e-mail.

 

W zapytaniu prosimy wskazać:

A.        nazwa i adres producenta, Nr NIP,

B.         miejsce produkcji (montażu) i nazwa firmy, jeśli jest inna niż nazwa producenta,

C.         nazwa pojazdu, części zgłaszanej do homologacji, przeznaczenie pojazdu, części,

D.        numer regulaminu, rozporządzenia (opcjonalnie) na zgodność z którym będzie prowadzona procedura homologacji,

E.         osoba kontaktowa (przedstawiciel producenta), telefon, adres mailowy. 

1.2

Kontakt Łukasiewicz – PIMOT z przedstawicielem producenta (jeśli jest niezbędny do ustalenia zakresu kontroli i danych producenta, miejsca produkcji).

1.3

Sporządzenie oferty kontroli zgodności produkcji.

1.4

Oferta  określa zakres kontroli, akty prawne stosowane w procedurze homologacji oraz warunki realizacji usługi.

1.5

Oferta jest przesyłana na adres mailowy przedstawiciela producenta.

ZAMÓWIENIE /PLANOWANIE KONTROLI

2.1

Zamówienie usługi kontroli zgodności produkcji (tj. przesłanie podpisanego zamówienia – formularz wskazany w ofercie).

2.2

Dokonanie przedpłaty zgodnie z warunkami oferty.

2.3

Przekazanie danych oraz dokumentacji, niezbędnych do planowania kontroli (zgodnie z ofertą /ustaleniami z personelem Sekcji Homologacji).

2.4

Sporządzenie planu kontroli przez auditora wiodącego. Aprobata planu kontroli przez przedstawiciela producenta.

REALIZACJA

3.1

Realizacja kontroli zgodności produkcji zgodnie z planem kontroli (na miejscu lub zdalnie, jeśli tak uzgodniono).

3.2

Ustalenie planu działań naprawczych lub korygujących przez producenta, jeśli wynik kontroli wskazuje na potrzebę doskonalenia lub usunięcia niezgodności (opcjonalnie, jeśli dotyczy).

3.3

Wydanie protokołu z kontroli zgodności produkcji. Protokół określa termin ważności kontroli.

3.4

Protokół z kontroli otrzymuje producent oraz władza homologacyjna.

Sekcja Homologacji Łukasiewicz – PIMOT w ramach wewnętrznych zasad współpracy z laboratoriami badawczymi Łukasiewicz – PIMOT dokłada starań, aby kontrola zgodności produkcji została zaproponowana producentowi w każdym przypadku, gdy producent nie dysponuje aktualnymi wynikami kontroli  zgodności produkcji, adekwatnie do zlecenia badawczego producenta dotyczącego udzielenia świadectwa homologacji. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej usługi, aby władza homologacyjna uzyskała kompletną dokumentację do rozpatrzenia sprawy.

Skip to content