Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Dopuszczenie pojazdu


Zapraszamy do współpracy producentów i właścicieli pojazdów, zainteresowanych uzyskaniem indywidualnego dopuszczenia pojazdu na potrzeby rejestracji pojazdu. Oferujemy niezbędne badania oraz wsparcie w przygotowaniu dokumentacji.

Zapytania prosimy kierować na adres:  iva@pimot.lukasiewicz.gov.pl

OPŁATY

Opłaty za wydanie lub uznanie świadectwa krajowego reguluje ustawa o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia (Dz.U. 2023, poz. 919).

Zgodnie z art. 69 ustawy, wysokość opłaty z tytułu: 

10) uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez inne niż Rzeczpospolita Polska
państwo członkowskie Unii Europejskiej – nie może być wyższa niż 800 zł;
11) wydania świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu – nie może być wyższa niż 800 zł.

Opłaty będę regulowane przez producenta na podstawie dokumentu wystawionego przez TDT po rozpatrzeniu sprawy.

Skip to content