Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Nadanie kodu WMI (VIN)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji nadaje krajowym producentom pojazdów kod WMI w celu zapewnienia właściwej identyfikacji pojazdów w procedurze homologacji, dopuszczenia do ruchu drogowego oraz rozpoznawalności poza obszarem wspólnotowym.  
 
Usługę nadania kodów świadczymy od 1979 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w sprawie wprowadzenia światowego kodu producentów samochodów.
 
Nadanie kodu następuje na podstawie zgłoszonego wniosku. 
 

Zapraszamy do współpracy w celu uzyskania homologacji typu pojazdu

Schemat obsługi klienta jest zamieszczony w informatorze.

 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowych typów pojazdów kategorii M, N i O od 6 lipca 2022 roku obowiązuje  rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2021/535, zgodnie z którym w numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) należy zawrzeć cyfrę kontrolną oraz zdefiniować metodę obliczania tej cyfry. Wymóg ten został wprowadzony, aby uniknąć błędów pisarskich. Więcej informacji znajduje się w załączniku II (w tym sekcji C) do rozporządzenia (strona 20-24). 

 

Skip to content