Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Nadanie kodu WMI (VIN)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji nadaje krajowym producentom pojazdów kod WMI w celu zapewnienia właściwej identyfikacji pojazdów w procedurze homologacji, dopuszczenia do ruchu drogowego oraz rozpoznawalności poza obszarem wspólnotowym.  
 
Usługę nadania kodów świadczymy od 1979 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w sprawie wprowadzenia światowego kodu producentów samochodów.
 
Nadanie kodu następuje na podstawie zgłoszonego wniosku. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, jakie dane wymagane są do rozpatrzenia sprawy – w szczególności, która/które kategorie pojazdów są właściwe do Państwa aktywności produkcyjnej. Prosimy wypełnić wszystkie pola wskazane we wniosku, a jego podpisany oryginał przesłać nam wraz z wymaganymi załącznikami. Wówczas sprawnie rozpatrzymy nadesłany wniosek. Adekwatnie do poprawności przekazanych dokumentów, proces będzie realizowany w możliwie krótkim czasie.

Zapraszamy do współpracy w celu uzyskania homologacji typu pojazdu

 

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowych typów pojazdów kategorii M, N i O od 6 lipca 2022 roku obowiązuje  rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2021/535, zgodnie z którym w numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) należy zawrzeć cyfrę kontrolną oraz zdefiniować metodę obliczania tej cyfry. Wymóg ten został wprowadzony, aby uniknąć błędów pisarskich. Więcej informacji znajduje się w załączniku II (w tym sekcji C) do rozporządzenia (strona 20-24). 

 


Często wyjaśniamy naszym Klientom definicję producenta pojazdu. 

Odpowiedź na to pytanie wskazane jest m.in. w rozporządzeniu 2018/858, które definiuje producenta jako osobę fizyczną lub prawną, odpowiedzialną za wszystkie aspekty homologacji typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, bądź indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub procedurę uzyskiwania zezwoleń dla części i wyposażenia, za zapewnienie zgodności produkcji oraz za kwestie dotyczące nadzoru rynku w odniesieniu do tych wyprodukowanych pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części i wyposażenia – bez względu na to, czy osoba ta bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach projektowania i budowy tych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych.

Skip to content