Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Homologacja części i wyposażenia pojazdu

Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, Regulaminy ONZ oraz Rozporządzenia UE (2018/858, 167/2013, 168/2013)  nakładają na producentów obowiązek uzyskania świadectwa homologacji w ramach procedury homologacji typu. Nasze laboratoria badawcze oraz jednostka inspekcyjna zapewniają obsługę procesu homologacji. Wykonujemy badania oraz kontrolę zgodności produkcji. Posiadamy uprawnienia przyznane przez władze homologacyjne.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zaproponujemy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta.


OPŁATY

Opłatu za udzielenie lub zmianę świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części reguluje ustawa o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia (Dz.U. 2023, poz. 919).

Zgodnie z art. 69 ustawy, wysokość opłaty z tytułu: 

14) wydania świadectwa homologacji typu UE – nie może być wyższa niż 400 zł;
15) zmiany świadectwa homologacji typu UE – nie może być wyższa niż 200 zł;
16) wydania świadectwa homologacji typu ONZ – nie może być wyższa niż 400 zł;
17) zmiany świadectwa homologacji typu ONZ – nie może być wyższa niż 200 zł.

Opłaty są regulowane przez producenta po rozpatrzeniu sprawy na podstawie rachunku wystawionego przez Transportowy Dozór Techniczny .

Dokumenty podpisane elektronicznie mogą być przekazane do TDT poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Skip to content