Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Homologacja części i elementów wyposażenia

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”, Regulaminy ONZ oraz Rozporządzenia UE (2018/848/EU, 167/2013/EU, 168/2013/EU)  nakładają na producentów obowiązek uzyskania świadectwa homologacji w ramach procedury homologacji typu. Nasze laboratoria badawcze oraz jednostka inspekcyjna zapewniają obsługę procesu homologacji. Wykonujemy badania oraz kontrolę zgodności produkcji. Posiadamy uprawnienia przyznane przez władze homologacyjne.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zaproponujemy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta.


Opłaty za udzielenie lub zmianę świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części

  1. Opłata za wydanie świadectwa homologacji  „cząstkowej” – 400 zł,
  2. Opłata za zmianę świadectwa homologacji „cząstkowej” – 200 zł.

Wpłaty należy wykonać przelewem na rachunek bankowy: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.
Bank Gospodarstwa Krajowego, numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009.
Zalecamy, aby w tytule przelewu była podana informacja np. Zaczep kulowy/Typ XYZ/Regulamin ONZ nr 55.
Dowód wpłaty (przelewu) prosimy dołączyć do dokumentacji homologacyjnej.

Skip to content