Dyrekcja


Dr hab. inż. Witold Luty

Dyrektor Instytutu, ekspert w dziedzinie badań eksperymentalnych i symulacyjnych pojazdów. Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Studia ukończył z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2004 roku obronił pracę doktorską pt. „Analiza właściwości ogumienia w aspekcie bezpieczeństwa samochodu w ruchu krzywoliniowym”, na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a w 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Politechnice Warszawskiej.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy w Wojskowej Akademii Technicznej, na Politechnice Warszawskiej oraz w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej. Członek Rady Konsultacyjnej powołanej przez Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

W 2018 roku objął stanowisko Dyrektora Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie. Jego celem jest osiągnięcie przez Instytut pozycji lidera na rynku badań i rozwoju techniki motoryzacyjnej w kraju i w naszym regionie Europy. Stawia na rozwój kompetencji Instytutu w zakresie rozwoju i badań nowych technologii motoryzacyjnych, w tym w obszarze ekomobilności, systemów autonomizacji pojazdów oraz alternatywnych źródeł energii.

Kontakt: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl


Dr inż. Karol Zielonka

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, Wiceprezes Zarządu PGM. Doświadczony menadżer, pasjonat motoryzacji i naukowiec zainteresowany przede wszystkim tematyką bezpieczeństwa pojazdów.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze wdrożeń i komercjalizacji wyników badań, koordynacji i realizacji krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych. Zarządza pracą laboratoriów badawczych Łukasiewicz – PIMOT, koncentrując się na ścisłej współpracy nauki z biznesem. Członek grupy badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność, koordynuje współpracę Instytutu z Centrum Łukasiewicz w zakresie Wyzwań Łukasiewicza, unikatowego systemu inicjowania prac badawczo-rozwojowych. Reprezentant Łukasiewicza w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kadencja 2018-2021.

Twórca wynalazków chronionych patentami krajowymi i europejskimi oraz licznych publikacji naukowych w obszarze motoryzacji. Absolwent Politechniki Radomskiej i Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, gdzie obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych.

Kontakt: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl


Dr Łukasz Socha

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, menedżer z doświadczeniem zarówno w instytucjach sektora nauki, jak i przedsiębiorstwach sektora transportu samochodowego i kolejowego. Swoją wiedzę akademicką ugruntował dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze kontrolingu, finansów, administracji, zakupów, zarządzania systemami informatycznymi, zarządzania nieruchomościami. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół nieprzewidywalności rynków finansowych oraz zjawiska finansyzacji.

Kontakt: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content