Kierownik Laboratorium Elektroniki i Akustyki
Daniel Sterniczuk

tel.: +48 22 7777 101
e-mail: daniel.sterniczuk@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Elektroniki i Akustyki


Laboratorium prowadzi badania pojazdów oraz ich podzespołów elektronicznych i elektrycznych w zakresie:

 • kompatybilności elektromagnetycznej/EMC (Regulamin EKG nr 10, CISPR, ISO 11451/11452, ISO 7637),
 • bezpieczeństwa elektrycznego (Regulamin EKG nr 100),
 • odporności na wyładowania elektrostatyczne (ISO 10605),
 • urządzeń zabezpieczających, m.in. alarmów i immobiliserów (Regulaminy EKG nr 97, 116),
 • oceny skuteczności urządzeń zabezpieczających (WT-PIMOT),
 • badań środowiskowych (wibracje, temperatura, wilgotność) oraz stopnia ochrony obudowy (kod IP wg PN-EN),
 • hałasu urządzeń ostrzegawczych pojazdów uprzywilejowanych (PN, EN),
 • zabudowy pojazdów specjalnych – bankowozy, pojazdy opancerzone, ambulanse (PN, EN, ISO, Rozporządzenie MSWiA, WT-PIMOT).

Laboratorium prowadzi również badania według specyficznych wymagań Klienta, a doświadczona kadra inżynierska udziela konsultacji technicznych i konstrukcyjnych w ramach tzw. godzin inżynierskich. W tym czasie Klient ma do dyspozycji wiedzę i doświadczenie naszej kadry oraz dostęp do szerokiej bazy wyposażenia pomiarowego Laboratorium.

Najważniejsze wyposażenie badawcze:

 • komora EMC typu SAC (Semi-Anechoic Chamber) do badania kompletnych pojazdów oraz podzespołów elektrycznych i elektronicznych z możliwością przeprowadzenia pomiaru z odległości 10 m,
 • komora z odbiornikiem pomiarowym do badań EMC podzespołów elektronicznych i elektrycznych,
 • systemy pomiarowe do badań hałasu i drgań.

Najważniejsze stanowiska pomiarowe i badawcze:

 • stanowisko do badań EMC pod kątem odporności promieniowanej i przewodzonej,
 • stanowisko do badań środowiskowych.

Uprawnienia i certyfikaty

Laboratorium prowadzi badania w zakresie przedstawionym w Certyfikacie Akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium jest upoważnione przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej do prowadzenia oceny i badań homologacyjnych na zgodność z:

  • Regulaminem EKG ONZ nr 10 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów pod względem kompatybilności elektromagnetycznej”,
  • Regulaminem EKG ONZ nr 18 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów pod względem zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem”,
  • Regulaminem EKG ONZ nr 28 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych”,
  • Regulaminem EKG ONZ nr 59 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów tłumiących”,
  • Regulaminem EKG ONZ nr 62 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych z kierownicami typu rowerowego pod względem zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem”,
  • Regulaminem EKG ONZ nr 97 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych (VAS) pojazdów i pojazdów samochodowych w zakresie systemów alarmowych (AS)”,
  • Regulaminem EKG ONZ nr 116 – „Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem”.
Skip to content