Centrum Badań i Rozwoju Technologii

Zaplecze badawcze Instytutu stanowi kilkanaście, unikatowych w skali kraju, specjalistycznych i stale unowocześnianych laboratoriów, pracowni i zakładów badawczych.

Prace badawcze prowadzone w Łukasiewicz – PIMOT mają istotne znaczenie dla rozwoju i poprawy innowacyjności oraz konkurencyjności polskiego przemysłu.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii

Skip to content