Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Homologacja typu pojazdu


Procedura homologacji typu pojazdu jest procesem obejmującym:

  • realizację badań zgodnie z zastosowaną procedurą,
  • sporządzenie obszernej dokumentacji identyfikującej typ pojazdu,
  • wykonanie kontroli zgodności produkcji w miejscu produkcji/montażu pojazdu.

Od ponad 30 lat realizujemy usługi dedykowane procedurze homologacji. Sukcesywnie poszerzamy pakiet oferowanych usług. 

Zapewniamy producentom wsparcie merytoryczne w zakresie obowiązujących wymagań oraz kompletacji dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu.

  • Przedstaw nam swoje przedsięwzięcie homologacyjne,
  • Określ przeznaczenie,  kluczowe parametry i funkcjonolność pojazdu,
  • Odpowiemy na pytania,
  • Zaproponujemy indywidualną ofertę.

 

 

 


OPŁATY

Opłaty za udzielenie lub zmianę świadectwa homologacji typu reguluje ustawa o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia (Dz.U. 2023, poz. 919).

Zgodnie z art. 69 ustawy, wysokość opłaty z tytułu: 

1) wydania świadectwa homologacji typu UE pojazdu – nie może być wyższa niż 1600 zł;
2) zmiany świadectwa homologacji typu UE pojazdu – nie może być wyższa niż 400 zł;
3) uznania świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu wydanego przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie UE – nie może być wyższa niż 350 zł;
4) wydania świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu, tramwaju albo trolejbusu – nie może być wyższa niż 1600 zł;
5) zmiany świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu, tramwaju albo trolejbusu – nie może być wyższa niż 400 zł;
6) wydania świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach – nie może być wyższa niż 1600 zł;
7) zmiany świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach – nie może być wyższa niż 400 zł.

 

Opłata jest regulowana przez producenta na podstawie rachunku wystawionego przez Transportowy Dozór Techniczny po rozpatrzeniu wniosku producenta w sprawie udzielenia lub zmiany homologacji.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content