Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: homologacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Homologacja typu pojazdu

Procedura homologacji typu pojazdu jest procesem obejmującym:

  • realizację badań zgodnie z zastosowaną procedurą,
  • sporządzenie obszernej dokumentacji identyfikującej typ pojazdu,
  • wykonanie kontroli zgodności produkcji w miejscu produkcji/montażu pojazdu.

Od ponad 30 lat realizujemy procedurę homologacji typu pojazdu,  systematycznie poszerzając pakiet oferowanych przez nas usług. Nasza oferta skierowana jest zarówno do producentów o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i nowych podmiotów, które podjęły się wyzwania rozpoczęcia produkcji pojazdów.

Zapewniamy producentom wsparcie merytoryczne w zakresie obowiązujących wymagań oraz kompletacji dokumentacji.

OPŁATY

Opłaty za udzielenie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu reguluje ustawa o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia (Dz.U. 2023, poz. 919).

Zgodnie z art. 69 ustawy, wysokość opłaty z tytułu: 

1) wydania świadectwa homologacji typu UE pojazdu – nie może być wyższa niż 1600 zł;
2) zmiany świadectwa homologacji typu UE pojazdu – nie może być wyższa niż 400 zł;
3) uznania świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu wydanego przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo
członkowskie UE – nie może być wyższa niż 350 zł;
4) wydania świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu, tramwaju albo trolejbusu – nie może być wyższa niż 1600 zł;
5) zmiany świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu, tramwaju albo trolejbusu – nie może być wyższa niż 400 zł;
6) wydania świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach – nie może być wyższa
niż 1600 zł;
7) zmiany świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach – nie może być wyższa
niż 400 zł.

Opłaty są regulowane przez producenta po rozpatrzeniu sprawy na podstawie rachunku wystawionego przez Transportowy Dozór Techniczny .

Skip to content