Tomasz Detka

Kierownik Grupy Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji

tel.: +48 22 7777 341
tel. kom.: +48 887 878 792
e-mail: tomasz.detka@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Nowych Technologii w Motoryzacji

Grupa Badawcza Nowych Technologii w Motoryzacji to interdyscyplinarny zespół, zdolny do podejmowania złożonych i nietypowych wyzwań technicznych oraz realizowania projektów badawczo-rozwojowych z pogranicza m.in. konstrukcji, elektrotechniki, napędów, sztucznej inteligencji oraz oprogramowania pojazdów. W ramach Grupy działają 3 sekcje:

 • Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych,
 • Konstrukcji i Analiz Numerycznych,
 • Pojazdów Autonomicznych.

Sekcja Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

prowadzi prace badawcze oraz inżynierskie w zakresie napędów elektrycznych pojazdów, źródeł energii i szeroko pojętej mechatroniki samochodowej. W ramach działalności usługowej i podczas realizacji projektów badawczych Sekcja realizuje prace w zakresie:

 • zaawansowanych obliczeń trakcyjnych, energetycznych oraz projektowania układów napędowych dla pojazdów samochodowych,
 • projektowania instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa elektrycznego,
 • programowania komputerów pokładowych i rozwoju sieci teleinformatycznych w pojazdach elektrycznych,
 • badania źródeł energii (ogniw, superkondesatorów),
 • doświadczalnej weryfikacji napędów elektrycznych pojazdów elektrycznych na hamowni podwoziowej oraz silnikowej (pomiary parametrów mechanicznych i elektrycznych),
 • rozwoju elektronicznie sterowanych układów kierowniczych steer-by-wire oraz systemów brake-by-wire i hamowania odzyskowego,
 • opracowywania stanowisk badawczych wraz z oprogramowaniem,
 • badania systemów zarządzania bateriami (BMS) z wykorzystaniem metody Hardware-in-the-loop.

 


Sekcja Konstrukcji i Analiz Numerycznych

świadczy kompleksowe usługi inżynierskie w zakresie projektowania oraz obliczeń numerycznych. Zakres badawczy Sekcji to:

 • modelowanie 3D CAD pojazdów samochodowych, maszyn roboczych, części i podzespołów oraz elementów o złożonych powierzchniach,
 • tworzenie specjalistycznych konstrukcji oraz stanowisk badawczych i ich fragmentów,
 • modernizacja istniejących pojazdów samochodowych i przyczep (naczep) ze szczególnym uwzględnieniem ich adaptacji do zastosowań specjalnych,
 • analizy MES z zakresu: kinematyki, statyki, dynamiki, termodynamiki, wymiany ciepła, analizy modalnej, zderzeń, analizy zmęczeniowej, konstrukcji kompozytowych, optymalizacji konstrukcji i itp.,
 • tworzenie symulacji pojedynczych komponentów,
  jak również całych konstrukcji wykorzystując najbardziej zaawansowane pakiety do symulacji MES, takich jak: MSC.Patran, MSC.Nastran, MSC.Dytran, LS-Dyna, Altair HyperWorks (m.in. OptiStruct, Radioss),
 • wydruki 3D w technologiach FDM, SLS i SLA, wykonywanie prototypów.

Sekcja Pojazdów Autonomicznych

realizuje prace rozwojowe w zakresie:

 • zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę (ADAS), m.in.:
  • zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (AEB),
  • systemów ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS),
  • asystenta utrzymania pasa ruchu (LKA),
  • tempomatu adaptacyjnego (ACC),
 • automatyzacji procesów jezdnych,
 • kierowania w sytuacjach krytycznych,
 • monitorowania otoczenia,
 • symulacji ruchu pojazdów autonomicznych,
 • integracji oraz oprogramowania komponentów pojazdów autonomicznych,
 • analizy obrazu,
 • sztucznej inteligencji (AI),
 • lokalizacji pojazdu i mapowania otoczenia (SLAM),
 • wykrywania oraz identyfikacji obiektów,
 • fuzji sensorycznej,
 • systemów X-by-wire,
 • implementacji systemów autonomii w pojeździe.

 

Skip to content