Dział Homologacji i Certyfikacji
Kierownik

Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Wyroby motoryzacyjne

Świadczymy usługę certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych na znak zgodności. Ponadto klient ma prawo wnioskować o wydanie zezwolenia do stosowania znaku B, do którego jednostka certyfikująca jest współuprawnionym na podstawie zawartej  umowy licencyjnej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań i Atestacji w Warszawie. Znak B jest wspólnym znakiem towarowym, gwarancyjnym. 
 
Oferujemy również certyfikację zabudowy pojazdu na znak „Certified Cargo Safety” zgodnie z normą EN-12642, której celem jest zapewnienie zabezpieczenia ładunku.
 
Nasze atuty:
  • oferta dostosowana do potrzeb Klientów,
  • usługa wykonywana kompleksowo we współpracy z akredytowanymi laboratoriami,
  • wysoka jakość wykonywanych prac,
  • poufność informacji uzyskanych w trakcie certyfikacji.
Zapraszamy do kontaktu, z chęcią udzielimy wszelkich informacji, a także zaproponujemy indywidualną ofertę badań dostosowaną do każdych wymagań.
 
Dla nas najważniejszy jest Klient. 

Sprawdź informację o statusie ważności certyfikatu: www.cert.pimot.lukasiewicz.gov.pl/

 

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji jednostki certyfikującj, dostępnym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl/Akredytacja: AC 001

Skip to content