Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Paliwa


Zapraszamy do współpracy w celu potwierdzenia zgodności paliw z wymaganiami norm lub innych dokumentów normatywnych, wykazanych w udzielonej nam akredytacji PCA Nr AC 001.

Współpraca z nami to:

  • obiektywna, bezstronna i niezależna ocena zgodności paliwa,
  • zapewnienie poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji procesu certyfikacji,
  • dostępność usługi dla wszystkich zainteresowanych stron,
  • zapewnienie kompleksowej usługi poprzez współpracę z akredytowanymi laboratoriami Instytutu oraz innymi adekwatnie do zakresu certyfikacji.
Na naszym portalu, w zakładce cert.pimot.lukasiewicz.gov. pl zapewniamy dostęp do danych wykazanych w wydanym certyfikacie.
 
Właściciel certyfikatu może sprawnie potwierdzić fakt certyfikacji paliwa poprzez zastosowany kod QR wskazany w certyfikacie.

 

Poniżej udostępniamy użyteczne formularze i dokumenty.

Skip to content