Kierownik Laboratorium Badań Pojazdów
Jacek Miklaszewski

tel.: +48 22 7777 081
tel. kom.: +48 501 147 591
e-mail: jacek.miklaszewski@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badań Pojazdów

Laboratorium prowadzi badania:

 • układów hamulcowych i układów kierowniczych pojazdów wszystkich kategorii,
 • trakcyjne pojazdów, w tym badania stateczności oraz dynamiki jazdy,
 • zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, wymiennych tarcz i bębnów hamulcowych,
 • statycznej stateczności poprzecznej,
 • wyznaczenia położenia środka masy pojazdów,
 • pomiarów masy, rozkładów masy na koła i osie,
 • wymiarów liniowych i kątowych.

Zakres badań obejmuje m.in. weryfikację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami międzynarodowymi, ocenę skuteczności działania w różnych warunkach eksploatacyjnych, w tym również podczas wystąpienia uszkodzenia elementów układu, oraz sprawdzenie właściwego doboru podzespołów.

W Laboratorium realizowane są prace związane z automatyzacją pojazdów i systemów transportowych, w tym m.in. zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego, systemów ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, asystenta utrzymania pasa ruchu, kierowania w sytuacjach krytycznych, tempomatu adaptacyjnego oraz asystenta dostosowania prędkości jazdy.

Najważniejsze stanowiska badawcze:

 • stanowisko do badań statycznej stateczności poprzecznej,
 • zespół stanowisk do pomiarów masy, jej rozkładu na poszczególne koła i osie, wyznaczania położenia środka masy, pomiarów jednostkowych nacisków kół na podłoże,
 • zespół stanowisk do pomiarów wymiarów liniowych i kątowych, m.in. wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych, średnicy zwracania, prześwitu, kąta natarcia, zejścia i rampowego,
 • stanowisko do wyznaczania charakterystyki sprężysto-tłumiącej zawieszenia, 
 • stanowisko do wyznaczania charakterystyki układu kierowniczego,
 • poligony badawcze w różnych częściach kraju.

Najważniejsze wyposażenie pomiarowe i badawcze:

 • zestawy urządzeń pozwalające rejestrować m.in. trajektorię ruchu pojazdu, składowe liniowe i kątowe wektora prędkości i przyśpieszenia w trzech kierunkach i wokół trzech osi, siłę nacisku na pedał hamulca, siłę i kąt obrotu kierownicy, ciśnienie w układzie hamulcowym,
 • robot kierujący,
 • mobilne podnośniki kolumnowe,
 • mobilne wagi pokładowe dla samochodów osobowych i ciężarowych.

 

 

Laboratorium świadczy również usługi na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa realizując badania pojazdów wojskowych i innych służb mundurowych, w zakresie m.in.:

 • zdolności trakcyjnych, w tym pokonywania przeszkód terenowych,
 • prób trwałości i niezawodności pojazdów
  i urządzeń technicznych,
 • odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji dostępnym tutaj.


Laboratorium prowadzi badania na zgodność z dokumentami przedstawionymi w zakresie akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Ponadto w ramach przyznanych uprawnień laboratorium oferuje usługi badawcze w zakresie:

 • Regulaminu EKG ONZ nr 13 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 13-H – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 79 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie układów kierowniczych,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 90 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 107 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 111 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów-cystern kategorii N i O w zakresie stateczności poprzecznej,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 130 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w zakresie systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS),
 • Regulaminu EKG ONZ nr 131 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (AEBS),
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012 w sprawie wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych,
 • Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2015/68 w odniesieniu do wymogów dotyczących układów hamulcowych pojazdów, do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2015/208 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców,
 • Normy PN-EN 1789+A2:2015 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe,
 • Normy PN-ISO 612 – Pojazdy drogowe. Wymiary pojazdów samochodowych i pojazdów ciągniętych. Terminy i definicje.

 

Laboratorium deklaruje, że usługi, które świadczy w ramach swojej działalności laboratoryjnej, realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Skip to content