Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Certyfikacja zgodności wyrobu w ramach akredytacji OiB

 

 

 

Świadczymy usługi na rzecz obronności państwa, posiadamy kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code) przydzielany podmiotom gospodarczym (PG) w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NATO Codification System – NCS). Łukasiewicz – PIMOT uczestniczy w ocenie wyrobów, o której mowa w ustawie o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz posiada akredytacje Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią udzielimy wszelkich informacji, a także zaproponujemy indywidualną ofertę badań dostosowaną do każdych wymagań.

Skip to content