Aktualności

„Archiwum Motoryzacji” w bazie Scopus!

Kwartalnik naukowy  „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji” wydawany przez Łukasiewicz – PIMOT został zakwalifikowany do bazy Scopus. Baza Scopus jest największą na świecie bazą bibliograficzną, która indeksuje wyłącznie recenzowane publikacje naukowe. Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły naukowe poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom związanym z motoryzacją. Czasopismo podejmuje tematykę: mechaniki, budowy i eksploatacji pojazdów, transportu drogowego i logistyki, bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliw konwencjonalnych […]


Oświetlaj – nie oślepiaj! Rusza kampania „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”

Stan oświetlenia pojazdów ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Szczególnie jesienią, gdy szybciej zapada zmrok i częściej pada deszcz, a widoczność na drogach znacznie się pogarsza. W ramach kampanii „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo” kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić poprawne ustawienie świateł na wybranych stacjach. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Łukasiewicz – PIMOT zaprasza na bezpłatne sprawdzenie świateł w dniach: 4.11, 18.11 oraz 2.12 w godz. 7:30-14:30. Lista wszystkich stacji kontroli pojazdów […]


50 lat Łukasiewicz – PIMOT!

Dokładnie 50 lat temu, w dniu 11 sierpnia 1972 roku uchwałą Rady Ministrów nr 218 został powołany Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Od chwili powstania Instytut wypełniał misję wsparcia gospodarki w zakresie badań i rozwoju wyrobów branży motoryzacyjnej. Przez Instytut przewinęło się wiele wyrobów motoryzacyjnych – zarówno kompletnych pojazdów, jak i elementów ich wyposażenia. Obecnie marka Łukasiewicz – PIMOT jest rozpoznawalna w środowisku przemysłowym oraz w środowisku naukowego otoczenia motoryzacji w kraju […]


Złoty Oktan 2022 dla Łukasiewicz – PIMOT

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji został wyróżniony nagrodą Złoty Oktan 2022 w kategorii „Instytut/Instytut badawczy”. Nagroda jest wyrazem uznania dla Łukasiewicz – PIMOT za prace o charakterze B+R oraz wsparcie eksperckie w obszarze paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Statuetkę Złoty Oktan wręczyła pani Prezes Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych, Halina Pupacz na ręce Dyrektora Łukasiewicz – PIMOT, Witolda Luty.    […]


Lepiej widoczne, bardziej bezpieczne. Pojazdy policyjne z nowym oznakowaniem

Wkrótce na polskie drogi wyjadą pojazdy policyjne z nowym oznakowaniem. Będą lepiej widoczne w każdych warunkach pogodowych. Zmiana jest efektem współpracy Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, jednostką z wieloletnim doświadczeniem w pracach B+R na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nowe oznakowanie jest wynikiem szeregu spotkań i konsultacji specjalistów z Łukasiewicz – PIMOT z przedstawicielami BLP KGP oraz powołanym […]


Wspomnienie wieloletniego pracownika Łukasiewicz – PIMOT

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego pracownika naszego Instytutu mgr. inż. Kazimierza Kopczyńskiego, który pracował w PIMOT w latach 1978 – 2014. Mgr inż. Kazimierz Kopczyński był absolwentem Wydziału Elektroniki PW i studiów doktoranckich PW. W 1978 r. rozpoczął pracę w PIMOT, w laboratorium Zakładu Elektroniki i Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. Łopuszańskiej. Zawodowo zajmował się badaniami zespołów, podzespołów i elementów samochodowych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Był współtwórcą koncepcji pierwszych stanowisk badawczych powstałych […]


20 punktów dla kwartalnika „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji”

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia br. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, kwartalnik „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji”, wydawany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji został umieszczony w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą punktów 20. To dobra wiadomość dla polskiego środowiska naukowego motoryzacji. Dla nas to ważny […]


Łukasiewicz – PIMOT nawiązuje współpracę z WAT

Dyrektor Łukasiewicz – PIMOT dr hab. inż. Witold Luty oraz Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisali porozumienie o współpracy między jednostkami. Zawarte porozumienie pozwoli na rozwinięcie współpracy Łukasiewicz – PIMOT i WAT w zakresie działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej, a także realizacji praktyk studenckich i aktywizacji zawodowej studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Celem wspólnych działań jest zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, umożliwiające […]


Rusza 6. edycja kampanii „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”!

Łukasiewicz – PIMOT został partnerem kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia pojazdów, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podobnie jak w ubiegłych latach, w ramach akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan oświetlenia swoich pojazdów na wybranych stacjach kontroli. […]


Nauka dla Przyszłości – Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności

Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności w raporcie dla szerokiego grona odbiorców. Pierwszy tego typu raport organizacji badawczej skierowany do wszystkich interesariuszy Łukasiewicza zawiera podsumowanie najważniejszych osiągnięć i inicjatyw zrealizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz w latach 2019 – 2020. „Raport Łukasiewicza. Nauka dla przyszłości” kompleksowo i przystępnie przedstawia tę największą w Polsce sieciową organizację badawczą, z punktu widzenia czterech kluczowych dla rozwoju Łukasiewicza perspektyw: Klient, Ludzie, […]


Projekt SZAFIR z finansowaniem NCBR – komunikat prasowy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji wraz  z firmą Marigold oraz Politechniką Wrocławską rozpoczną realizację projektu, którego celem jest zwiększenie odporności układów podwozia pojazdów terenowych i specjalnych na obciążenia wynikające z ciężkich warunków pracy wynikających z jazdy po drogach gruntowych i bezdrożach. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z konsorcjum Łukasiewicz – PIMOT, Marigold Mariuszem Tarką oraz Politechniką Wrocławską podpisały umowę o dofinansowanie kwotą ponad 5 mln zł projektu […]


Ekologiczne innowacje w Polsce – komunikat prasowy

W dniu 18 maja odbyło się spotkanie on-line między Ministerstwem Klimatu i Środowiska a przedstawicielami sektora odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych technologii w celu omówienia ekologicznych innowacji w Polsce. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Łukasiewicz – PIMOT.


Zmiana w polskich innowacjach dzieje się teraz. Łukasiewicz raportuje 2 lata prac

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki. Powstanie Łukasiewicza zmieniło krajobraz innowacyjności Polski. Instytuty Łukasiewicza pracują w sposób zaplanowany i skoordynowany w grupach badawczych. Odpowiadają one kierunkom badawczym wskazanym przez Radę Centrum, określonym jako kluczowe dla […]


Konferencja „Polonizujemy Izerę” w Łukasiewicz – PIMOT

W dniach 28 – 29 września w Łukasiewicz – PIMOT odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, spółki Electromobility Poland oraz polskich producentów komponentów motoryzacyjnych poświęcona współpracy w zakresie budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Głównym punktem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego o współpracy przez prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Piotra Dardzińskiego, prezesa ElectroMobility Poland – Piotra Zarembę […]


Świętujemy 2 rocznicę powstania Łukasiewicza!

1 kwietnia 2021 minęły 2 lata od utworzenia Sieci Badawczej Łukasiewicz, która wniosła nową jakość w relacjach nauki z biznesem. Z tej okazji, w poniedziałek 17 maja, o godz. 12.00 odbędzie się wideokonferencja podsumowująca 2 lata działalności Sieci, na którą serdecznie zapraszamy. Transmisja z konferencji będzie dostępna pod adresem: www.lukasiewicz.gov.pl. W wydarzeniu udział wezmą między innymi Wicepremier i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Wojciech Murdzek oraz Prezes Sieci […]


Skip to content