Skargi/Odwołania

SKARGA/ODWOŁANIE – wyrażenie niezadowolenia przez jakąkolwiek osobę lub organizację, na które oczekuje się odpowiedzi.

Opis procesu:

  1. Skargi/odwołania można składać pocztą tradycyjną (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa) lub elektroniczną (instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl). 
  2. Skargi/odwołania powinny zawierać dane identyfikujące osobę zgłaszającą oraz jeżeli to możliwe dane identyfikujące przedmiot skargi, w przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  3. Po zarejestrowaniu skargi/odwołania, rozpatrujący skargę/odwołanie dokonuje jej analizy i w ciągu 14 dni udziela odpowiedzi o jej zasadności i trybie dalszego postępowania (jeżeli jest to niezbędne).
  4. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu skargi/odwołania podejmuje Dyrektor Łukasiewicz – PIMOT. Skargę/odwołanie rozpatruje osoba niezaangażowana w przedmiocie sprawy.
  5. Rozstrzygnięcie skargi/odwołania powinno nastąpić w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, zgłaszający skargę/odwołanie uzyskuje informację o przyczynie wydłużenia tego terminu.
Skip to content