Kierownik Działu Homologacji i Certyfikacji
Roman Nadratowski

tel.: +48 22 7777 061 do 070

tel. kom.: +48 502 020 536

e-mail: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Bankowozy

Jednostka Certyfikująca Wyroby w ramach utrzymywanej od  wielu lat akredytacji Nr AC 001, świadczy usługę certyfikacji  zgodności bankowozów z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli banków, firm ochrony mienia oraz innych jednostek transportujących wartości pieniężne, które są zobowiązane do zapewnienia właściwego zabezpieczenia technicznego wartości pieniężnych podczas transportu.
 
Producentom bankowozów oferujemy certyfikację typu bankowozu w ograniczonym zakresie zgodności ze względu na brak zapewnienia nadzoru po wydaniu bankozowu oraz wymagania dla bankowozu, które może i jest zobowiązany zapewnić wyłącznie przedsiębiorca, wskazany w rozporządzeniu (zazwyczaj użytkownik tego pojazdu).
 
Certyfikat przynawany jest na okres 3 lat. Po tym okresie bankowóz jest poddawany okresowemu badaniu w celu sprawdzenia, czy stan techniczny bankowozu nadal zapewnia wymaganą zgodność. 
 
Na naszym portalu, w zakładce cert.pimot.lukasiewicz.gov. pl zapewniamy dostęp do danych wykazanych w wydanym certyfikacie.
 
Właściciel certyfikatu może sprawnie potwierdzić fakt certyfikacji bankowozu poprzez zastosowany kod QR wskazany w certyfikacie.
Nasze atuty:
  1. praktycznie sprawdzamy każdy bankowóz zgłoszony do certyfikacji, czy  posiada sprawne wszystkie obligatoryjne funkcje bankowozu, a dokumentacja bankowozu jest zgodna z ustaloną konfiguracją bankowozu i zawiera wymagane informacje,
  2. usługę wykonujemy kompleksowo (posiadamy własne akredytowane laboratorium),
  3. kompetetny personel Laboratorium Elektroniki i Akustyki oraz jednostki certyfikującej dokonuje niezależnej oceny zgodności,
  4. zapewniamy poufność informacji uzyskanej w trakcie certyfikacji,
  5. nie potwierdzamy zgodności bankowozu z wymaganiami wyłącznie poprzez weryfikację dokumentacji bankowozu,
  6. nie potwierdzamy zgodności bankowozu z wymaganiami, zidentyfikowanego poprzez numer VIN pojazdu, wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności typu zabudowy pojazdu.

Kontakt do personelu jednostki certyfikującej:

  • 22 7777 070, 22 7777 062, 22 7777 061.
  • certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt do personelu laboratorium badawczego:

  • 22 7777 106, 22 7777 101, 22 7777 102.
  • ble@pimot.lukasiewicz.gov.pl 

Użyteczne formularze i dokumenty są dostępne poniżej.

 
Klientom, którzy utrzymują ważność certyfikatu w kolejnych cyklach certyfikacji zapewniamy na życzenie utrzymanie numeru certyfikatu wydawanego w kolejnym cyklu.
 
Skip to content