Kierownik Laboratorium Analizatorów Spalin
Marek Gutowski

tel.: +48 22 7777 176
e-mail: marek.gutowski@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Analizatorów Spalin

 

Laboratorium świadczy usługi:

  • legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych,
  • wzorcowania analizatorów spalin samochodowych.

Dodatkowo oferujemy:

  • kontrolne badanie wskazań analizatora spalin samochodowych,
  • informacje o przepisach prawnych dot. analizatorów,
  • przypomnienie o upływie ważności świadectwa legalizacji.

 

Laboratorium prowadzi badania na zgodność z dokumentami przedstawionymi w zakresie akredytacji wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Warunki i termin badania są ustalane indywidualnie z każdym Klientem. 

Dostarczony do legalizacji analizator spalin samochodowych powinien być:

  • sprawny technicznie,
  • wyposażony w sondę poboru spalin z przewodem podłączeniowym,
  • posiadać zasilacz (jeżeli analizator jest wyposażony fabrycznie) wprowadzony do obrotu na podstawie dyrektywy MID lub posiadać zatwierdzenie typu.

 

Gwarantujemy szybkie wykonanie usługi. W tym celu prosimy o wypełnienie i podpisanie wniosku o dokonanie legalizacji ponownej analizatora spalin samochodowych. Do wniosku o dokonanie legalizacji ponownej prosimy dołączyć kserokopię poprzedniej legalizacji – Świadectwa Legalizacji Ponownej, a w przypadku pierwszej legalizacji po zakupie nowego urządzenia – kopii Deklaracji zgodności CE dołączonej do tego urządzenia.

 

Laboratorium deklaruje, że usługi, które świadczy w ramach swojej działalności laboratoryjnej, realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Skip to content