Warunki Techniczne

Potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 oraz z 2019 r. poz. 2560)

Dlaczego wymagane jest dodatkowe potwierdzenie jednostki uprawnionej w przypadku zmian konstrukcyjnych?

Montaż dodatkowych siedzeń lub zmiana konfiguracji już istniejących to istotna zmiana konstrukcyjna wpływająca bezpośrednio na bezpieczeństwo pasażerów pojazdu, która nie była przewidziana przez producenta pojazdu bazowego. W związku z tym niezbędne jest potwierdzenie, że pojazd po przebudowie zapewnia co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, jak inne pojazdy tej kategorii. Badania takie wymagają wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej, którą nie dysponują stacje diagnostyczne – dostępna jest jedynie w instytutach i centrach badawczych.

Kiedy potrzebne jest potwierdzenia jednostki uprawnionej?

Potwierdzenie jednostki uprawnionej jest wymagane w przypadku:

 • Zwiększenia liczby miejsc siedzących w pojazdach ciężarowych kategorii N1 i N2 (o DMC do 7,5 tony) o nadwoziu BB (Van) – zgodnie z § 9b;
 • Zwiększenia liczby miejsc siedzących w pojazdach ciężarowych kategorii N1 (o DMC do 3,5 tony), co powoduje zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny (karawan, kamper) – zgodnie z § 9f;
 • Zwiększenia liczby miejsc siedzących w pojazdach ciężarowych kategorii N1 i N2 (o DMC do 7,5 tony) o nadwoziu BB (Van), co powoduje zmianę rodzaju pojazdu na autobus – zgodnie z § 9d;
 • Przystosowania pojazdu osobowego kategorii M1 o nadwoziu AF, AC lub ciężarowego kategorii N1 i N2 do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – zgodnie z § 9d;
 • Wyposażenia pojazdu ciężarowego kategorii N1 i N2 (o DMC do 7,5 tony) o nadwoziu BB (Van) w trwałą przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od pasażerskiej – zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 9 (dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r.);
 • Wyposażenia pojazdu ciężarowego kategorii N1 i N2 (o DMC do 7,5 tony) o nadwoziu BB (Van) w elementy do mocowania ładunku – zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 10 (dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r.);
 • Wyposażenia pojazdu ciężarowego kategorii N1 i N2 (o DMC do 7,5 tony) o nadwoziu BB (Van) w trwałą przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od pasażerskiej oraz elementy do mocowania ładunku – zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 11 (dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2019 r.).

Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku wymagania potwierdzenia jednostki uprawnionej?

W każdym z wymienionych przypadków zmiany konstrukcyjnej musi dokonać podmiot gospodarczy o PKD 45.20Z (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli). Ponadto podmiot ten, w zależności od rodzaju przeprowadzonej zmiany, musi posiadać potwierdzenie (sprawozdanie z badań) spełnienia wymagań dotyczących:

 • wytrzymałości siedzeń (zgodnie z Regulaminem nr 17 lub 80 EKG ONZ);
 • wytrzymałości kotwiczeń siedzeń (zgodnie z Regulaminem nr 14);
 • kotwiczenia i montażu pasów bezpieczeństwa (zgodnie z Regulaminem nr 16 EKG ONZ);
 • wytrzymałości przegrody oddzielającej przestrzeń ładunkową od pasażerskiej (zgodnie z normą ISO 27956);
 • wytrzymałości kotwiczeń wózków inwalidzkich (zgodnie z normą ISO 10542-1).

Kiedy nie jest potrzebne potwierdzenia jednostki uprawnionej?

Potwierdzenie jednostki uprawnionej nie jest wymagane w przypadku:

 • Zmniejszenia liczby miejsc siedzących (bez zmiany położenia oraz typu pozostałych siedzeń) – zgodnie z § 9c;
 • Zwiększania liczby miejsc siedzących w przypadku ich montażu w fabryczne punkty kotwiczenia – zgodnie z § 9i (pod warunkiem zgodności z homologacją pojazdu).

Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku niewymagania potwierdzenia jednostki uprawnionej?

W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, potwierdzenie jednostki uprawnionej może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń. Ścieżka postępowania powinna wyglądać następująco:

 • Uzyskanie odpisu świadectwa homologacji od przedstawiciela producenta pojazdu na podstawie numeru VIN;
 • Weryfikacja zapisu dotyczącego liczby miejsc siedzących, na jaką pojazd uzyskał homologację;
 • Przeprowadzenie zmiany konstrukcyjnej przez podmiot o PKD 45.20Z (o ile liczba miejsc siedzących wynikająca z homologacji na to pozwala);
 • Ocena poprawności montażu siedzeń oraz pasów bezpieczeństwa przez przedstawiciela producenta pojazdu;
 • Dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez uprawnionego diagnostę Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów;
 • Wizyta w Wydziale Komunikacji.

Potrzebujesz uzyskać potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań lub więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu:

info@pimot.lukasiewicz.gov.pl

 

Chcesz zweryfikować autentyczność potwierdzenia lub sprawdzić, czy dany pojazd uzyskał potwierdzenie spełnienia wymagań?

Zapraszamy do korzystania z powyższej wyszukiwarki.

Skip to content