Ochrona danych osobowych (RODO)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych klientów, kontrahentów oraz pracowników. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Ww. zasady opracowano m. innymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Skip to content