Patenty

L.p. Autorzy Tytuł wynalazku Nr patentu Data udzielenia Opis
1. 

Waldemar Filutowski

Tomasz Sobolewski

Dachowy bagażnik samochodowy  PL 237930 23.10.2020

Dachowy bagażnik samochodowy przeznaczony do mocowania do poprzeczek dachowych. Składa się z ramy nośnej (1), porusza się suwliwie wzdłuż poprzeczek dachowych (6) z jednoczesną zmianą położenia kątowego, umożliwiającą mocowanie bagażu (roweru) w pozycji zbliżonej do pionowej z boku samochodu poniżej powierzchni dachu, a po złożeniu bagażnika, bagaż przewożony jest w pozycji zbliżonej do poziomej.

2.  Andrzej Muszyński Bezpieczny fotel samochodowy Pat.237084 22.10.2020

Bezpieczny fotel samochodowy przytrzymujący kierowcę/pasażera w pojeździe samochodowym, stosowany w celu ograniczenia wartości maksymalnych opóźnień działających na ciało kierowcy/pasażera podczas zderzenia czołowego z przeszkodą, obejmujący siedzisko fotela wraz z oparciem, wyposażony w: zintegrowane pasy bezpieczeństwa, urządzenie napinające, podstawę wraz z mechanizmem przesuwu oraz dodatkowy mechanizm przesuwu, charakteryzuje się tym, że pomiędzy siedziskiem fotela a podstawą z mechanizmem przesuwu albo między podstawą z mechanizmem przesuwu a podłogą pojazdu znajduje się dodatkowy mechanizm przesuwu połączony z urządzeniem wymuszającym przesuw oraz urządzeniem pochłaniającym energię, przy czym dodatkowy mechanizm przesuwu ma blokadę uniemożliwiającą niekontrolowane przemieszczenie fotela oraz ma ograniczniki przedni i tylny, określające odległość, na jaką może przemieszczać się fotel.

3. 

Monika Ziółkowska

Jarosław Frydrych

Olej ochronny PL 237249 14.11.2020

Olej ochronny na bazie oleju węglowodorowego, ewentualnie zawierający dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, przeciwrdzewne i smarnościowe oraz detergent, który charakteryzuje się tym, że składa się z mineralnego oleju węglowodorowego głęboko rafinowanego o bardzo wysokim stopniu czystości o lepkości kinematycznej od 6,0 mm2/s do 9,0 mm2/s korzystnie od 7,0 mm2/s do 8,0 mm2/s w temperaturze 40°C i temperaturze zapłonu powyżej 150°C, z dodatkiem od 0,20 do 0,40 części wagowych, korzystnie od 0,27 do 0,32 części wagowych alkiloditiofosforanu cynku, z 0,050 do 0,150 części wagowych, korzystnie od 0,080 do 0,130 części wagowych alkilofenolu, z 0,015 do 0,025 części wagowych, korzystnie od 0,017 do 0,023 części wagowych alkaryloaminy oraz od 5,10 do 5,50 części wagowych, korzystnie od 5,15 do 5,30 części wagowych alkilofenolanu wapnia i od 0,25 do 0,40 części wagowych, korzystnie od 0,28 do 0,35 części wagowych długołańcuchowego kwasu alkilokarboksylowego.

4. 

Tomasz Pusty

Leon Prochowski

Urządzenie zabezpieczające osobę podróżującą pojazdem przed obrażeniami mogącymi powstać wskutek zdarzenia drogowego, zwłaszcza przewrócenia pojazdu na bok PAT.235595 14.04.2020

Urządzenie zabezpieczające osobę podróżującą pojazdem przed obrażeniami mogącymi powstać na skutek przewrócenia się pojazdu na bok, obejmujące fotel samochodowy wyposażony w pasy bezpieczeństwu oraz mechanizm obrotu umożliwiający obracanie się fotela, charakteryzuje się tym, że fotel ma ścianę boczną oraz mechanizm obrotu, którego oś obrotu jest odchylona od osi prostopadłej do płaszczyzny podłogi pojazdu (oś ustawiona jest diagonalnie), który podlega działaniu ogranicznika, mechanizmu wymuszającego obrót, tłumika obrotu oraz mechanizmu zwalniająco-blokującego.

5. 

Jakub Lisiecki

Szymon Lisiecki

Andrzej Muszyński

Dariusz Wojdas

Wheel suspension system with adjustable roll stiffness, typically for off-road vehicles EP 3118033 11.03.2020

Wheel suspension system with adjustable roll stiffness obtained thanks to the use of an additional system of springs raising the vertical stiffness of the suspension system without increasing its roll stiffness. Each of the springs that constitute the system is fastened at one of its ends to the wheel supporting member or its guiding element (suspension arm or drive axle) and at the other end to one of the arms of a double-arm lever, which in turn is pivotally fixed to the vehicle chassis (bodywork or frame). The lever is provided with an additional arm, which makes it possible to fix the lever in a selected position or to release it so that the lever can freely rotate around the axis of its mounting to the vehicle chassis.

6.  Sławomir Łukjanow Sposób sprawdzania i oceny współczynnika mechaniki ruchu pojazdów samochodowych szczególnie osobowych PL 237481 10.12.2020

Sposób sprawdzania i oceny współczynnika mechaniki ruchu pojazdów samochodowych szczególnie osobowych charakteryzuje się tym, że do badań wybiera się kilka kompletnych pojazdów (S1, S2,…) tej samej kategorii homologacyjnej i sprawdza kolejno tylko dwa parametry: moc maksymalną silnika N oraz prędkość maksymalną pojazdu V. Proces sprawdzania i oceny pojedynczego pojazdu przebiega w następujących po sobie etapach czasowych. Pojazd montuje się na stanowisku badawczym – hamowni (HS), po czym instaluje się aparaturę pomiarowo-rejestrującą (AN) do dokładnego pomiaru mocy i przeprowadza sprawdzenie mocy maksymalnej silnika N. Następnie pojazd ustawia się na poligonie pomiarowym (PP), po czym instaluje się w nim aparaturę pomiarowo-rejestrującą (AV) do dokładnego pomiaru prędkości a następnie uruchamia pojazd i rozpędza przez biegi do czasu osiągnięcia prędkości maksymalnej i dalej jedzie z tą prędkością od początku do końca odcinka pomiarowego. W ostatnim etapie ocenia się wartość współczynnika mechaniki ruchu mx z zależności matematycznej określonej wzorem (1).

7. 

Krzysztof Bajdor

Krzysztof Biernat

Paweł Bukrejewski

Joanna Czarnocka

Jerzy Kalwas

Maciej Leszczyński

Małgorzata Wyszyńska

Metoda oceny zmiany niektórych właściwości benzyn w czasie magazynowania Pat.237093 04.08.2020

Metoda oceny zmiany niektórych właściwości benzyn w czasie magazynowania, polegająca na obserwacji zmian widma transmisyjnego poszczególnych próbek benzyny pobieranych w miarę upływu czasu ze zbiornika magazynowego, charakteryzuje się tym, że bada się transmitancję próbki benzyny w zakresie 360 – 400 nm, a następnie dokonuje się powiązania tego wyniku i jego przyporządkowania odpowiadającej mu umownej zawartości żywic.

8. 

Andrzej Muszyński

Artur Muszyński

Fotelik bezpieczeństwa dla dziecka PL 234833 20.03.2019

Przedmiotem wynalazku jest fotelik bezpieczeństwa z urządzeniem napinającym zintegrowane pasy bezpieczeństwa przytrzymujące dziecko w foteliku, stosowany w celu ograniczenia wartości maksymalnych opóźnień działających na ciało dziecka posadowionego w foteliku bezpieczeństwa w pojeździe samochodowym podczas zderzenia czołowego lub bocznego, posiadający środki do mocowania fotelika zgodne z systemem ISOFIX z urządzeniem przeciwdziałającym rotacji, korzystnie ISOFIX top-tether, przy czym urządzenie napinające zintegrowane pasy bezpieczeństwa obejmuje mechanizm aktywujący oraz mechanizm wykonawczy ściągający taśmy zintegrowanych pasów bezpieczeństwa, przy czym mechanizm aktywujący połączony jest przewodem przekazującym sygnał elektryczny z mechanizmem wykonawczym, do którego są podłączone taśmy pasów bezpieczeństwa, charakteryzujący się tym, że mechanizm aktywujący (1) jest połączony ze środkami do mocowania fotelika zgodnymi z systemem ISOFIX (5, 6) oraz posiada czujnik opóźnienia umieszczony bezpośrednio na elementach mocowania systemu ISOFIX (5, 6).

9. 

Sławomir Łukjanow

Radosław Piłatowicz

Sposób automatycznego sterowania szerokością pojazdu PL 235289 17.06.2019

Sposób automatycznego sterowania szerokością pojazdu charakteryzuje się tym, że pojazd ma sterownik jazdy (SJ), który na podstawie informacji z czujników odległości (C1, C2,…, Cn), czujnika prędkości (CV), czujników położenia pasażerów (CP1, …, CPn), czujników szerokości pojazdu (CS1, …, CSn) oraz czujników przestrzeni bagażowej (CB1, …, CBn) określa odpowiednio odległość od przeszkód wokół pojazdu i szerokość przejazdu, prędkość pojazdu, liczbę i położenie pasażerów w pojeździe, aktualną szerokość pojazdu oraz położenie przewożonego ładunku. Porównywana jest szerokość przejazdu z szerokością pojazdu. Sterownik jazdy (SJ) określa, czy konieczna jest zmiana szerokości pojazdu i czy jest to możliwe z uwagi na prędkość pojazdu oraz bezpieczeństwo pasażerów i uszkodzenie bagażu. W przypadku, gdy możliwa jest zmiana szerokości pojazdu, w celu odbycia przejazdu, sterownik jazdy (SJ) sprawdza prędkość pojazdu i w razie potrzeby zmniejsza ją, po czym za pośrednictwem modułu napędowego (MN) przekazuje sygnał do siłowników (S1, …, Sn) mechanizmu zmiany szerokości nadwozia lub mechanizmu zmiany rozstawu kół w celu zmiany szerokości pojazdu.

10. 

Sławomir Łukjanow

Wiesław Zieliński

Radosław Piłatowicz

Elektryczny pojazd samochodowy szczególnie do pierwszej pomocy w zdarzeniach losowych PL 235290 17.06.2019

Elektryczny pojazd samochodowy szczególnie do pierwszej pomocy w zdarzeniach losowych charakteryzuje się tym, że ma nadwozie o zmiennych wymiarach zewnętrznych, poprzez zastosowanie układu zawieszenia o zmiennym rozstawie kół tylnych, oraz silniki elektryczne (M1, M2) do napędu kół przednich pojazdu. Układ zawieszenia kół tylnych zawiera dwie niezależne belki wyposażone w mechanizm przesuwu obejmujący obudowę wewnątrz, której suwliwie umieszczona jest oś skrętna wielokątna obejmująca rurę zewnętrzną, wkładki z tworzyw sztucznych oraz rurę wewnętrzną, wewnątrz której wykonano gwint wewnętrzny, połączoną z jednej strony w sposób trwały z wahaczem, a z drugiej strony współpracującą ze śrubą napędzaną przez silnik elektryczny (M3, M4). Silniki (M1, M2, M3, M4) sterowane są z modułu napędowego (MN) połączonego z zasobnikiem energii elektrycznej (BE) oraz ze sterownikiem jazdy (SJ), który połączony jest z panelem kontrolno-sterującym (PS), czujnikiem radarowym lewym (CL), czujnikiem radarowym prawym (CP), czujnikiem prędkości (CV), czujnikiem położenia koła tylnego lewego (CK1), czujnikiem położenia koła tylnego prawego (CK2) sygnalizatorem teleskopowym (LS) oraz zasobnikiem energii elektrycznej (BE).

11.  Andrzej Muszyński Inteligentny absorber PL 234835 14.03.2019

Inteligentny Absorber stosowany do ograniczenia wartości maksymalnych opóźnień działających na ciało kierowcy/pasażera w pojeździe podczas zderzenia czołowego, charakteryzuje się tym, że składa się z co najmniej jednego absorbera energii (2) w postaci drutu wygiętego w kształt litery „V”” którego oba swobodne końce nawinięte są wzdłuż linii śrubowej na okrągłe trzpienie (4) zamocowane do podstawy (1), a wierzchołek utworzony w miejscu przegięcia drutu stanowi uchwyt (3) umieszczony w zaczepie szyny prowadzącej (5) podlegający działaniu trzpienia sterowanego siłownikiem.

12. 

Krzysztof Bajdor

Piotr Baranowski

Krzysztof Biernat

Bukrejewski Paweł

Jerzy Kalwas

Sposób ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych PL 231038 24.09.2018

Sposób charakteryzuje się tym, że sygnał z sondy pomiarowej ze zbiornika magazynowego przesyła się do spektrometrycznego modułu pomiarowego SPMP połączonego z modułem transmisji danych MTD i zasilającym modułem MZ. Następnie, wstępnie przeanalizowany sygnał, za pomocą modułu transmisji danych MTD przesyła się do jednostki z modułem odbiorczym MO. W kolejnym etapie, przekazuje się dane do modułu kolekcji danych MKD. W końcowym etapie przesyła się dane do modułu końcowej analizy danych pomiarowych MADP, skąd za pomocą modułu sygnałów zwrotnych MSZ przekazuje się dalej odpowiednie komunikaty zwrotne.

13. 

Sławomir Łukjanow

Bogusław Pijanowski 

Pojazd samochodowy latający zwłaszcza do transportu pilnych przesyłek na duże odległości PL 232058 23.11.2018

Pojazd samochodowy latający, zwłaszcza do transportu pilnych przesyłek na duże odległości, charakteryzuje się tym, że ma system sterowania jazdy (SV), system sterowania lotu (SL), układ nawigacji satelitarnej (NS), układ antykolizyjny (AK) oraz sterowniki lokalnego lotu (LS1, LS2).

14. 

Łukjanow Sławomir

Pijanowski Bogusław

Układ ekologicznego zasilania  obwodów instalacji elektrycznej pojazdów PL 231406 21.09.2018

Istota układu polega na tym, że ma on baterie ogniw termoelektrycznych (BT1, BT2…BTn) oraz baterie ogniw świetlnych (BS1, BS2…BSn), połączone do bloku rozdzielczego zabezpieczającego (RZ), do którego przyłączony jest też akumulator (A) i prądnica (G) oraz obwody odbiorników energii elektrycznej (OE1 i OE2). Baterie ogniw termoelektrycznych (BT1, BT2… BTn) są zainstalowane przy zespołach układu wydechowego i układu chłodzenia (ZZS) silnika spalinowego pojazdu. Baterie ogniw świetlnych (BS1, BS2… BSn) są zainstalowane przy elementach nadwozia pojazdu najbardziej oświetlonych światłem (ZNP).

15. 

Marian Klasztorny

Tadeusz Niezgoda

Daniel Nycz

Roman Romanowski

Dariusz Rudnik

Karol Zielonka

Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi PL 231119 17.09.2018

Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej do zastosowania na łukach dróg ruchu przyspieszonego, składa się z powłoki kompozytowej poliestrowo-szklanej przedniej (1), powłoki kompozytowej poliestrowo-szklanej tylnej (2), rdzenia piankowego (3) w dwóch kanałach, przy czym powłoka przednia (1), rdzeń piankowy (3) oraz powłoka tylnia (2) są trwale zintegrowane, a grubość rdzenia piankowego wynosi od 30 do 80 mm, nakładko jest mocowana do prowadnicy bariery za pomocą złączy śrubowych (6) w wolnych otworach w osi prowadnicy za pośrednictwem podkładek gumowych przednich (4), podkładek gumowych tylnych (5) oraz podkładek stalowych ocynkowanych ogniwo (7).

16. 

Andrzej Muszyński

Artur Muszyński

  Jakub Lisiecki  

Sprężynowy absorber energii PL 231083 10.08.2018

Przedmiotem wynalazku jest sprężynowy absorber energii kinetycznej, którego zadaniem jest ograniczenie wartości maksymalnych opóźnień działających na ciało dziecka przewożonego w pojeździe samochodowym w foteliku bezpieczeństwa w czasie wypadku drogowego. Składa się ze sprężyny śrubowej (2) umieszczonej na okrągłym pręcie lub tulei (1) przy czym jeden z końców sprężyny (2) stanowi uchwyt absorbera (4) a drugi koniec (5) pozostaje swobodny, umożliwiając rozwinięcie sprężyny absorbera (2) z położenia roboczego pod wpływem pochodzących od uderzenia sił rozciągających przyłożonych do uchwytu absorbera (4) lub tulei (1) o kierunku prostopadłym do osi wzdłużnej tulei (1), do położenia rozwiniętego, w którym drut sprężyny absorbera (3) pozostaje wyprostowany, przy czym sprężynowy absorber energii jest mocowany do siedziska fotelika bezpieczeństwa (7) i podstawy fotelika bezpieczeństwa (6) przez połączenie tulei/pręta (1) z jednym z przemieszczających się względem siebie elementów fotelika bezpieczeństwa, to jest z siedziskiem (7) lub podstawą (6) oraz przez połączenie uchwytu absorbera (4) z podstawą (6) lub siedziskiem (7).

17. 

Andrzej Muszyński

Artur Muszyński

Piotr Mitas

Urządzenie blokujące jednokierunkowo możliwość przesuwu pasa wykonanego z tkaniny lub tworzywa sztucznego  PL 231507 05.10.2018

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie blokujące jednokierunkowo możliwość przesuwu pasa wykonanego z tkaniny lub tworzywa sztucznego. Urządzenie składa się z obudowy (1) w której zamocowane są, z niewielkim luzem (wahliwie), dwa elementy oporowe (2) i (3) oraz walec blokujący (4) w taki sposób, że walec blokujący (4) oraz elementy oporowe (2) i (3) mogą przemieszczać się względem siebie w niewielkim zakresie, co umożliwia prowadzenie i efektywne zaciskanie pasa (8) między walcem blokującym (4) a płaskimi powierzchniami oporowymi elementów (2) i (3) przy przesuwie pasa (8) w jednym wybranym kierunku.

18. 

Andrzej Muszyński

Artur Muszyński

Oś obrotu z wyprzęganiem PL 230735 05.07.2018

Przedmiotem wynalazku jest oś obrotu z wyprzęganiem, stosowana w celu jednorazowego niezawodnego wyprzęgnięcia/rozłączenia w zadanej chwili dwóch elementów urządzenia mechanicznego, połączonych ze sobą obrotowo i rozciąganych siłą o dużej wartości, posiadająca środki do połączenia mechanicznego z elementami rozłączanymi i posiadająca podstawę (1) i sztywno z nią związaną prowadnicę (3), wewnątrz której umieszczone są kulki prowadzące, klocki dystansowe, walce luzujące oraz rygiel, przy czym klocki dystansowe, walce luzujące i rygiel dociskane są za pośrednictwem docisku (8) i sprężyn dociskowych (9) do dna prowadnicy (3), przy czym dodatkowo w szczelinie między podstawą (1) a prowadnicą (3) zamontowany jest obrotowo na kulkach prowadzących uchwyt napinacza (2), a do rygla zamocowane jest zakończenie linki roboczej (10) prowadzonej w pancerzu (12), który przytwierdzony jest do wspornika (11), przy czym przesunięcie rygla na pewną odległość za pośrednictwem linki roboczej (10) powoduje uwolnienie walców prowadzących, zbliżenie/przesunięcie kulek prowadzących do siebie i ostatecznie rozłączenie uchwytu napinacza (2) od podstawy (1).

19. 

Pijanowski Bogusław

Łukjanow Sławomir

Układ do informowania otoczenia z pojazdu  samochodowego o potrzebie pomocy, zwłaszcza po zdarzeniu drogowym PL 228415 25.09.2017

Układ ma wyświetlacz przedni i wyświetlacz tylny zamontowane przy górnej lub dolnej krawędzi szyby przedniej i szyby tylnej pojazdu samochodowego. Na wyświetlaczach tych generowane są, po zdarzeniu drogowym np. kolizji lub wypadku, przemiennie napisy „POTRZEBNA POMOC” i „HELP”. Układ ma również sterownik układu pomocy, połączony elektronicznie z: zespołem zasilania, sygnalizatorami dźwiękowymi i, czujnikiem zdarzeń drogowych, światłami awaryjnymi, modułem świateł awaryjnych, sterownikiem poduszek gazowych, separatorem obwodów i panelem sterującym. Zespół zasilający jest podłączony do zacisków (+) i (-) akumulatora pojazdu samochodowego, a sterownik układu pomocy jest podłączony do zacisku stacyjki instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego.

20. 

Krzysztof Bajdor

Piotr Baranowski

Krzysztof Biernat

Joanna Czarnocka

Jerzy Kalwas

Sposób oceny zmiany niektórych właściwości paliw w czasie magazynowania PL 226787 24.03.2017

Metoda według wynalazku charakteryzuje się tym, że dokonuje się pomiaru absorbancji próbki paliwa ciekłego w zakresie 400 nm – 500 nm i, następnie, przyporządkowuje się uzyskanemu pomiarowi, odpowiadającą mu odpowiednią długość fali, stanowiącej koniec tłumienia promieniowania z zakresu 400 nm – 500 nm przez badaną próbkę.

21. 

Andrzej Muszyński

Artur Muszyński

Child safety seat with a device for pretensioning integrated safety belts restraining a child in the seat EP3112209 21.04.2017

The invention relates to a child safety seat with a device for pretensioning an integrated safety belt harness restraining a child in the seat, used to reduce the maximum values of the decelerations acting on the body of a child seated in a safety seat in a motor vehicle during a frontal or side collision and provided with seat securing means compatible with the ISOFIX system with an anti-rotation device, preferably the ISOFIX top-tether, where the device for pretensioning an integrated safety belt harness includes an activating mechanism and an actuating mechanism pulling the straps of the integrated safety harness, with the activating mechanism being connected by a conductor transmitting electric signals with the actuating mechanism, to which the safety harness straps are attached, characterized in that the activating mechanism (1) is connected with the seat securing means compatible with the ISOFIX system (5, 6) and comprises a deceleration sensor placed directly on the fastening elements of the ISOFIX system (5, 6).

22. 

Jakub Lisiecki

Szymon Lisiecki

Andrzej Muszyński

Dariusz Wojdas

Zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej szczególnie do pojazdów terenowych  PL 226678 10.03.2017

Zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej, uzyskanej dzięki zastosowaniu dodatkowego układu sprężyn, zwiększających sztywność pionową zawieszenia, a niezwiększających jego sztywności kątowej. Każda ze sprężyn tego układu jest przymocowana jednym swym końcem do wspornika koła lub jego elementu prowadzącego (wahacza lub mostu), a drugim końcem do jednego z ramion dźwigni dwustronnej, która z kolei połączona jest obrotowo z kadłubem pojazdu (nadwoziem lub ramą). Dźwignia wyposażona jest w dodatkowe ramię, które umożliwia zablokowanie jej w wybranym położeniu lub zwolnienie zapewniające swobodny obrót wokół osi mocowania do kadłuba.

23. 

Andrzej Jakubowski

Bogusław Pijanowski

Anna Kieracińska

Urządzenie do redukcji emisji pyłów powstających podczas hamowania pojazdu wyposażonego w hamulec bębnowy EP2725256 05.01.2017

An apparatus for reducing emissions of dust generated during braking of a vehicle equipped with a drum brake, comprising at least one brake shoe, having a friction material layer (3a) mounted on the shoe base (3b), intended for mounting in the drum and at least one suction nozzle (3, 4) intended for connecting via the compressed air hose to a vacuum source, the suction opening of the suction nozzle (3) being located at the edge of the friction material layer (3a) of the brake shoe friction lining (1).

24. 

Andrzej Jakubowski

Bogusław Pijanowski

Anna Kieracińska

Urządzenie do redukcji emisji pyłów powstających podczas hamowania pojazdu wyposażonego w hamulec tarczowy EP2725255 02.03.2017

Apparatus for reducing dust emissions generated during braking of a vehicle equipped with a disc brake, comprising the brake friction pad, having a friction material layer (4d) mounted on a backplate (4b), intended for mounting to the brake calliper of the said brake disc from the side of this brake’s disc and at least one suction nozzle intended for connecting via the compressed air hose to a vacuum source, the suction opening of the suction nozzle (4) being located near the edge of the friction material layer (4d) of the brake friction pad (6).

 

Skip to content