/dokumenty/aktualnosci/07042020/11.jpg

Laboratorium Analityczne

 

ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO:
Wykonujemy usługi laboratoryjne w obszarze paliw, biopaliw, produktów naftowych oraz realizujemy prace badawczo-rozwojowe obejmujące opracowywanie i rozwijanie technologii paliw samochodowych, LPG, olejów opałowych, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych.

USŁUGI LABORATORYJNE:

 • Badanie składu chemicznego oraz właściwości fizykochemicznych i użytkowych paliw, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych, olejów opałowych, produktów naftowych
 • Badanie liczb oktanowych i cetanowych paliw, biopaliw, paliw alternatywnych w testach silnikowych
 • Ocena jakości paliw, produktów naftowych w odniesieniu do wymagań normatywnych oraz uregulowań prawnych
 • Monitoring jakości paliw
 • Identyfikacja potrzeb klienta odnośnie badań produktów naftowych i paliw oraz dobór metod badań pozwalających spełnić potrzeby klienta
 • Pobieranie próbek paliw ciekłych, LPG, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych
 • Opracowywanie ekspertyz dotyczących jakości paliw, biopaliw, biokomponentów, produktów naftowych.

Laboratorium Analityczne oferuje m.in.:

 • badania benzyn na zgodność z normą PN-EN 228
 • badania oleju napędowego na zgodność z normą PN-EN 590
 • badania gazu skroplonego LPG na zgodność z normą PN-EN 589
 • badania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) na zgodność z normą

PN-EN 14214

 • badania olejów opałowych na zgodność z normą PN-C 96024
 • pobierania paliw ciekłych, biopaliw i biokomponentów z dystrybutorów wg

 

PN-EN 14275

 • pobierania benzyn, oleju napędowego i biopaliw ze zbiorników samochodowych wg własnej procedury
 • pobierania paliw ciekłych, biopaliw i biokomponentów ze zbiorników stacjonarnych, magazynowych, cystern kolejowych samochodowych wg PN-EN ISO 3170
 • pobierania skroplonego gazu LPG z dystrybutorów wg ZN/MG/CN – 18:2007
 • pobierania skroplonego gazu LPG ze zbiorników magazynowych, cystern kolejowych i samochodowych wg PN-EN ISO 4257.

 

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE:

 • opracowywanie technologii produkcji paliw samochodowych, LPG, olejów opałowych, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych w zakresie składu chemicznego, komponentów, dodatków uszlachetniających oraz oceny ich kompatybilności
 • ocena właściwości niskotemperaturowych komponentów paliwowych i gotowych paliw
 • ocena stabilności termo-chemicznej komponentów paliwowych i gotowych paliw
 • ocena właściwości przeciwkorozyjnych komponentów paliwowych i gotowych paliw
 • ocena stabilność magazynowej paliw z zastosowaniem testów przyspieszonego starzenia
 • ocena właściwości użytkowo-eksploatacyjnych paliw i produktów naftowych w badaniach eksploatacyjnych
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących magazynowania i eksploatacji paliw, biopaliw, paliw alternatywnych
 • standaryzacja paliw i ocena zgodności gotowych paliw, biopaliw, paliw alternatywnych ze specyfikacjami.

Laboratorium Analityczne gwarantuje realizację badań na wysokim poziomie, przez doświadczoną kadrę badawczo-techniczną z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury laboratoryjnej obejmującej, m.in.:

 • Chromatografy gazowe wyposażone w detektory płomieniowo-jonizacyjne, cieplno-przewodnościowe oraz detektor mas,
 • Chromatograf cieczowy z detektorem refraktometrycznym,
 • Spektrometr IR,
 • Spektrofotometry UV VIS,
 • Aparat do oznaczania siarki w paliwach ciekłych i gazowych,
 • Aparaty do badania smarności paliw i właściwości smarnych produktów naftowych,
 • Aparaty do badania stabilności paliw, biopaliw i biokomponentów, produktów naftowych,
 • Aparaty do badania właściwości fizykochemicznych produktów naftowych, paliw i biokomponentów,
 • Aparaty do badania właściwości LPG,
 • Stanowisko silnikowe do badania liczby cetanowej,
 • Stanowisko silnikowe do badania liczb oktanowych,Laboratorium Analityczne posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 082 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Badania prowadzone są zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

KONTAKT:

Małgorzata Odziemkowska
Kierownik Laboratorium Analitycznego
Telefon: 22 7777-261
Tel. kom.: +48 881 483 085

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Beata Borowa
Telefon: 22 7777-266

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.