kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

 

Zadanie dofinansowane ze środków

Dotacja Celowa Prezesa Centrum Łukasiewicz


Tytuł zadania: „REcyklaty KOMpozytów TERmoplastycznych do zastosowań w ochronie baterii”

Całkowita wartość zadania: 1 614 735,25 PLN
Wartość dofinansowania 1 130 314,68 PLN

Konsorcjanci:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – Lider,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

W ramach projektu zostanie zaprojektowana i opracowana technologia oraz wytworzony modułowy system obudów dla akumulatorów samochodowych o napędzie elektrycznym o podwyższonej odporności na obciążenia udarowe z wykorzystaniem recyklatu z odpadów produkcyjnych kompozytów węglowych z osnową z wysokosprawnych polimerów termoplastycznych.