Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Samodzielny inżynier R&D w Grupie Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Poszukujemy osoby, którą cechuje samodzielność w realizacji zadań inżynierskich oraz doświadczenie w realizacji zadań R&D, dobra współpraca w zespole i nastawienie na cel.

 

Opis stanowiska pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku inżyniera będzie odpowiedzialna za wybrane z poniższych zagadnień:

 • Wykonywanie modeli symulacyjnych oraz przeprowadzenie testów w środowisku Matlab Simulink, w szczególności modelowanie ogniw elektrochemicznych i napędów
 • Generowanie kodu na mikrokontrolery oraz do komputerów pokładowych z wykorzystaniem Embedded Coder
 • Budowanie oprogramowania do stanowisk badawczych z wykorzystaniem LabView
 • Sporadyczne wykonywanie prac warsztatowych nad prototypami
 • Przygotowywanie wymagań oraz scenariuszy testowych do oprogramowania
 • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych (NCBR, H2020)

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy inżyniera lub student ostatniego roku studiów)
 • Zaawansowana znajomość środowiska Matlab Simulink (Stateflow, Embedded Coder)
 • Doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych i pracy z elektroniką
 • Podstawowa znajomość sieci teleinformatycznych pojazdów, szczególnie CAN
 • Zainteresowanie tematyką pojazdów elektrycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wiedza z zakresu ogniw elektrochemicznych
 • Znajomość LabView
 • Znajomość CAN oraz narzędzi CANalyzer, CANoe
 • Znajomość C/C++ lub Python
 • Doświadczenia w testach HIL
 • Doświadczenie w wykorzystywaniu GIT, Jira
 • Mile widziane uprawnienia energetyczne do 1kV (eksploatacja)

 

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Pakiet socjalny (np. karty Medicoversport, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz atrakcyjnych pakietów medycznych
 • Możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • Dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy
 • Możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 09.09.2023 r. 

 

Realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazuje się poniższe informacje.

Administrator: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa.
Z administratorem można się skontrować pisemnie pisząc na adres siedziby oraz mailowo pisząc na adres: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@pimot.lukasiewiz.gov.pl lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele i podstawy przetwarzania: Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia, a także archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
Podstawy przetwarzania:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zawarcie umowy o pracę;
b) art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych w zakresie: realizacji usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji; usług zaopatrujących Centrum Łukasiewicz w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji. Po jej zakończeniu są niszczone. W przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach dane osobowe będą przechowywane 9 miesięcy.

Prawa osób: Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Podanie danych: Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Skip to content