Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista Techniczny (Kierowca) w Laboratorium Badań Pojazdów

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji. Dlaczego warto do nas dołączyć?

Oferujemy Ci możliwość rozwoju w stabilnej i o ugruntowanej pozycji firmie, wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności oraz przyjazne środowisko pracy. Nasza firma stawia na innowacyjność, a Twój wkład ma wpływ na jej rozwój.

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełen etat

 

Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie pojazdów badawczych zgodnie z wymaganiami,
 • obsługa i kontrola stanu pojazdów,
 • obsługa i utrzymywanie wyposażenia badawczego w należytym stanie technicznym i porządku,
 • wsparcie kadry inżynierskiej w przygotowaniu i organizacji badań,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy.

 

Wymagania:

 • min. wykształcenie średnie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B, C poparte doświadczeniem,
 • podstawowa znajomość budowy pojazdów lub mechaniki pojazdowej,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie,
 • umiejętność działania pod presją czasu i organizacji czasu pracy,
 • gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski.

 

Dodatkowym atutem będzie :

 • prawo jazdy kat. C+E lub D,
 • uprawnienia diagnosty samochodowego,
 • doświadczenie w badaniach lub kontroli stanu technicznego pojazdów.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne),
 • bezpłatne miejsce parkingowe,
 • pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kart Medicover Sport,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w korzystnej cenie (odpłatnie),
 • możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej w korzystnej cenie (odpłatnie).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 05.07.2024 r.

 

Realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazuje się poniższe informacje.

Administrator: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa.
Z administratorem można się skontrować pisemnie pisząc na adres siedziby oraz mailowo pisząc na adres: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@pimot.lukasiewiz.gov.pl lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele i podstawy przetwarzania: Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia, a także archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
Podstawy przetwarzania:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zawarcie umowy o pracę;
b) art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych w zakresie: realizacji usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji; usług zaopatrujących Centrum Łukasiewicz w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji. Po jej zakończeniu są niszczone. W przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach dane osobowe będą przechowywane 9 miesięcy.

Prawa osób: Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Podanie danych: Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

Skip to content