Ogłoszenie o naborze na stanowisko:  Młodszy Specjalista w Laboratorium Badań Symulacyjnych

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji. Dlaczego warto do nas dołączyć?

Oferujemy Ci możliwość rozwoju w stabilnej i o ugruntowanej pozycji firmie, wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności oraz przyjazne środowisko pracy. Nasza firma stawia na innowacyjność, a Twój wkład ma wpływ na jej rozwój.

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełen etat

 

Opis stanowiska pracy:

 • Obsługa elektro-techniczna stanowisk badawczych oraz kontrolerów firmy MTS System;
 • Obsługa i kontrola stanu aparatury badawczej, wykonywanie przeglądów, utrzymanie infrastruktury oraz aparatury w należytym stanie technicznym;
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu wymagań prawnych i normatywnych;
 • Przygotowywaniu nowych instrukcji badawczych;
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Udział w badaniach inżynierskich wykonywanych zgodnie z dokumentami normatywnymi;
 • Prace manualne z zakresu lutowania oraz zarabiania przewodów sterowniczych;
 • Współpraca i innymi jednostkami organizacyjnymi firmy.
 • Realizacja strategii firmy w powierzonym obszarze działalności;

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub techniczne preferowane kierunki: elektrotechnika, elektronika, mechanika lub pokrewne;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracach technicznych;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i schematów technologicznych;
 • Umiejętność pracy ze aparaturą kontrolno-pomiarową oraz sprawne posługiwanie się narzędziami warsztatowymi;
 • Sumienność, skrupulatność i dokładność podczas wykonywania powierzonych obowiązków;
 • Samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Mile widziane:

 • Uprawnienia operatora suwnic i wciągarek;
 • Uprawnienia SEP.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Bezpłatne miejsce parkingowe;
 • Możliwość rozwoju zawodowego (kursy, studia, szkolenia)
 • Pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach);
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 12.07.2024 r. 

 

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dla zgód na wykorzystanie danych do celów kontaktowych w związku z potencjalnymi rekrutacjami i przekazywaniem informacji o działu jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Administratorem jest:
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby spełnienia obowiązków pracodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub organu nadzorczego w kraju członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane z CV, które złożył Pan/Pani w ramach procesu rekrutacji.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZETWARZANIU W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY:
Pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Skip to content