Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Samodzielny Inżynier – Konstruktor w Grupie Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Poszukujemy osoby, którą cechuje duża samodzielność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, sprawna współpraca w zespole i determinacja w realizacji celów.

 

Opis stanowiska pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku inżyniera będzie odpowiedzialna za:

 • Modelowanie 3D CAD części i całych zespołów
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz modyfikacja istniejącej
 • Współpraca przy przygotowywaniu wniosków na projekty badawczo-rozwojowe (NCBR, H2020) oraz realizacji prac w tych projektach
 • Nadzór nad procesem wytwarzania
 • Zapewnienie wsparcia technicznego i inżynierskiego dla innych działów
 • Tworzenie wycen projektów komercyjnych oraz B+R
 • Kontakt z klientem i podwykonawcami

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra inżyniera/inżyniera, mechanika i budowa maszyn bądź pokrewne)
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Znajomość budowy pojazdów
 • Znajomość budowania stanowisk badawczych i pomiarowych
 • Dobra znajomość programu SolidWorks, Inventor
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Chęć do podejmowania nietypowych wyzwań technicznych
 • Zdolność do pracy w dynamicznym środowisku i pracy zespołowej

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w tematyce transportu elektrycznego
 • Znajomość zagadnień z zakresu hydrauliki i pneumatyki
 • Podstawowa znajomość zagadnień mechatronicznych
 • Znajomość oprogramowania CAM i programowanie obróbek na obrabiarki CNC

 

 • Oferujemy:
 • Elastyczny czas pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Pakiet socjalny (np. karty Medicoversport, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
  Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz atrakcyjnych pakietów medycznych
 • Możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • Dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy
 • Możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 15.01.2023 r. na adres: praca@pimot.lukasiewicz.gov.pl z dopiskiem „ Samodzielny Inżynier – Konstruktor w Grupie Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji”

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dla zgód na wykorzystanie danych do celów kontaktowych w związku z potencjalnymi rekrutacjami i przekazywaniem informacji o działu jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Administratorem jest:
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby spełnienia obowiązków pracodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub organu nadzorczego w kraju członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane z CV, które złożył Pan/Pani w ramach procesu rekrutacji.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZETWARZANIU W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY:
Pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Skip to content