Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Lider obszaru

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji. W ramach swojej działalności Instytut realizuje inwestycje na rzecz utrzymania i rozwoju infrastruktury badawczej w tym aparatury badawczej i pomiarowej.

Pion badawczy

Liczba etatów: 5

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji poszukuje kandydata na stanowisko lidera obszaru w jednej z niżej wymienionych dyscyplin naukowych:

 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • Inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria mechaniczna.

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie i realizację projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich, w tym prowadzenie badań naukowych, m.in. w tematyce: elektromobilność, autonomia pojazdów, bezpieczeństwo bierne pojazdów, biomechanika, kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), mechanika ruchu, dynamika, wytrzymałość zmęczeniowa.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz rozwojowych w jednym z w/w obszarów,
 • wsparcie merytoryczne zespołu badawczego,
 • pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i europejskich oraz ich realizacja,
 • publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,
 • realizacja wyznaczonych celów zgodnie z harmonogramem.

 

Nasze wymagania:

 • stopień doktora w jednej z w/w dyscyplin,
 • 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny,
 • szczególne zainteresowania w jednym z w/w obszarów oraz motoryzacji,
 • doświadczenie w kierowaniu,  realizacji i pozyskiwaniu projektów naukowo-badawczych (udokumentowane),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min B2 oraz języka polskiego na poziomie C1/C2,
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów z przedsiębiorcami,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office 365 (Excel, PowerPoint, Word),
 • doświadczenie w pracy dla jednostek naukowych lub organizacji pozyskujących finansowanie zewnętrzne, w tym uczelni lub instytutów badawczych,
 • posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE2, PMI, Professional SCRUM Product Owner),
 • poświadczenie w przygotowywaniu umów projektowych oraz umów konsorcjum.

 

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Pakiet socjalny (np. karty Medicoversport, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,  wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz atrakcyjnych pakietów medycznych
 • Możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • Dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy
 • Możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 12-11-2022 r. na adres: praca@pimot.lukasiewicz.gov.pl z dopiskiem „Lider obszaru”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

DODATKOWE INFORMACJE
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-CoV-2 (COVID-19), możliwe jest przeprowadzenie kolejnych etapów naboru w sposób zdalny (online) w ramach wideokonferencji. Aplikowanie na ww. stanowisko oznacza akceptację takiej formy selekcji kandydatów.

Informujemy, że Administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 . Zgodnie z art. 50 ust. 4  ustawy z dnia 21 lutego 2019 r o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2020 poz. 2098, z późn. zm.) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Skip to content