Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inżynier w Laboratorium Badań Pojazdów

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji. W ramach swojej działalności Instytut realizuje inwestycje na rzecz utrzymania i rozwoju infrastruktury badawczej w tym aparatury badawczej i pomiarowej.

Liczba wakatów:1

 

Zakres obowiązków:

Praca na stanowisku będzie polegała na wykonywaniu następujących działań:

 • badania pojazdów zgodnie z dokumentami normatywnymi głównie z zakresu układów hamulcowych, układów kierowniczych, bezpieczeństwa czynnego, w tym dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa
 • sporządzanie raportów z badań
 • analiza dokumentacji technicznej
 • obsługa i kontrola stanu aparatury badawczej
 • opracowywanie nowych procedur badawczych
 • aktualizacja wiedzy z zakresu wymagań prawnych i normatywnych
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (minimum tytuł inżyniera), preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport lub pokrewne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • bardzo dobra znajomość budowy pojazdów lub mechaniki pojazdowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • dobra znajomość pakietu MS- Office
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski
 • prawo jazdy kat. B, C

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. C+E
 • uprawnienia diagnosty samochodowego
 • znajomość wymagań normy ISO/IEC 17025
 • umiejętność pracy ze sprzętem kontrolno-pomiarowym

 

Oferujemy:

 • elastyczny czas pracy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, studia, szkolenia)
 • udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych
 • dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy
 • bezpłatne miejsce parkingowe

 

Benefity:

 • pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kart Medicoversport
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w korzystnej cenie (odpłatnie)
 • możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej w korzystnej cenie (odpłatnie)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 31-12-2022 r. na adres: praca@pimot.lukasiewicz.gov.pl z dopiskiem „Inżynier BLP”.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dla zgód na wykorzystanie danych do celów kontaktowych w związku z potencjalnymi rekrutacjami i przekazywaniem informacji o działu jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Administratorem jest:
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby spełnienia obowiązków pracodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub organu nadzorczego w kraju członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane z CV, które złożył Pan/Pani w ramach procesu rekrutacji.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZETWARZANIU W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY:
Pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Skip to content