Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 31 maja 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalista techniczny. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Damian Rusek, zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku specjalisty technicznego. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Damiana pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content