Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 22 marca 2023 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Lider obszaru – Elektrochemiczne magazyny energii i napędy elektryczne. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono Pana:

Grzegorza Dziechciaruka

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Lidera obszaru. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Grzegorza pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content