Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 22 marca 2023 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Inżynier ds. Machine Learning w Grupie Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono Pana:

Krzysztofa Romanowskiego

Uzasadnienie
Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania umieszczone w ogłoszeniu. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Krzysztofa pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content