Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 21 listopada 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Młodszy Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Paweł Rogowski

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku młodszego specjalisty. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Pawła pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content