Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 21 czerwca 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalista obsługi klienta. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybraną kandydatkę:

Justyna Zdziech, zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty obsługi klienta. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Justyny pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content