Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 20 września 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Specjalisty ds. Administracji w Dziale Obsługi Klienta. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Agnieszka Andrzejewska, zam. Marki

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty w Dziale Obsługi Klienta. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Agnieszki pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content