Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 2 stycznia 2023 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Specjalisty ds. zakupów. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono:

Tomasza Miętek

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Specjalisty ds. zakupów. Zajmował się przeprowadzaniem postępowań zakupowych wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy. Pan Tomasz spełniał wymagania stawiane w procesie naboru.

Skip to content