Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 2 stycznia 2023 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Głównej Księgowej. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybraną kandydatkę:

Magdalena Augustynowicz

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku Głównej Księgowej. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Magdaleny pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content