Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 2 listopada 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Specjalista ds. Promocji. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybraną kandydatkę:

Wiktoria Krakowiak, zam. Marki

Uzasadnienie
Kandydatka spełnił wymagania stawiane na stanowisku specjalisty technicznego. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Wiktorii pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content