Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 17-12-2021 r.

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko specjalistę w Dziale Finansowo – Księgowym zatrudniono:

Katarzyna Mulik-Kowalska, zam. Łódź

Uzasadnienie
Kandydatka spełnił wymagania stawiane na stanowisku specjalisty w Dziale Fiansowo-Księgowym. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Katarzyny pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content