Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 13-12-2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko samodzielnego inżyniera – konstruktora zatrudniono:

Patryk Dombrowski, zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku samodzielnego inżyniera – konstruktora. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Patryka pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content