Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 11 października 2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Zarządzania Projektami w Łukasiewicz-PIMOT. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybraną kandydatkę:

Anna Gadomska zam. Marki

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty w Dziale Zarządzania Projektami. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i doświadczenie Pani Anna Gadomskiej pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content