Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 1 grudnia 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Lider HR. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybraną kandydatkę:

Joanna Osojca-Wideryńska

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku Lidera HR. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Joanny pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content