Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 1 grudnia 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Inżynier Badań w Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Łukasz Węgrzyniak

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Inżyniera Badań. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Łukasza pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

 

Skip to content