Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 1 grudnia 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Wsparcia Logistycznego. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Sebastian Ścibak

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Specjalisty w Dziale Wsparcia Logistycznego. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Sebastiana pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content